Reiki är ett japanskt ord vars bokstavliga betydelse är universell energi. Uttalet görs med ‘Rei’ och ‘ki’. “Rei” betyder “universal” och “ki” betyder energi. Reiki är en behandlingsmetod genom vilken en person är mentalt och fysiskt frisk. Enligt denna teknik finns det en livscykel mellan varje person och hela livet löper på det. När ett barn föds är det mycket energi i det, men gradvis minskar förmågan att ta upp denna kraft.

Utveckling av Reiki terapi.

Energi överförs till kroppen med Reiki-teknik. Många människor kan botas med Reiki-teknik av sig själva. Denna medicinska praxis utvecklades i Japan under 1800-talet. Denna medicinska praxis i Indien kom under det tjugonde århundradet. För att hålla kroppen frisk för kroppen och känslomässigt bör denna energi balanseras i kroppen. Av någon anledning börjar din kropp drabbas av många sjukdomar på grund av hindrande av flödet av denna energi. Dessutom minskas denna kraft av negativa tankar från en person.

Reiki är en spirituell process

Reiki hanterar problemet på alla nivåer med högfrekvent energi eller liv. Detta är inte en religiös process utan en spirituell process, som kombinerar universums mest kraftfulla kraft (naturen) med Gud. Behandling i Reikis medicin utförs för händer men i vissa speciella fall kan fjärråtgärder göras med vissa tecken eller trollformler.

Reiki ökar din inre intuition och mentala förmåga och alla dina sinnen börjar fungera korrekt. Det är så lätt att lära sig Reiki att vem som helst kan lära sig det även barnen kan lära sig denna metod för behandling av sjukdomar. Det är också säkert för alla. Även om denna metod inte bör betraktas som ett alternativ till medicinsk vetenskap, så stöder den verkligen modern medicinsk vetenskap.

Fördelarna med Reiki Healing.

Reiki är i princip en teknik som befriar din hjärna från stress, gör ditt hjärta lättare och stärker dina känslor. Tar naturligtvis bort alla fel i kroppen. Det eliminerar den giftiga substansen i kroppen. Om du genomgår behandling med någon annan medicinsk praxis samarbetar det. Detta minskar risken för läkemedel eller kemoterapi. Det förstorar kroppens energi och förmåga. Det är främjande för blodcirkulationen. Genom många cykler ger detta dig en känsla av att vara bra på alla sätt. Med hjälp av Reiki kan du bota dina nära och kära, husdjur, trädplantor etc. Även relationer kan stärkas också.

Reiki Healing är av två typer – berörings läkning och distans läkning. Reiki-tekniken bör användas i ett rent och ventilerat rum. Patienten ska bära lösa kläder så att situationen är bekväm. Reiki-tekniken är vanligtvis lämplig för tre dagars behandling. Men om sjukdomen är föråldrad kan särskilda tillstånd behandlas under 21 dagar eller mer.

Touchläkning

I denna metod behandlas sjukdomen genom handrörelse, därför kallas den också beröringsterapi. När personen som behandlar Reiki-tekniken skapar tryck från handflatan på dem, börjar det kosmiska energiflödet och mannen känner flödet. Behandling med Reiki-teknik i en position, handflatorna hålls i minst tre minuter och därefter förs palmarna till nästa position.

Distansläkning

Distansläkningsterapi kan utföras vid varje given tidpunkt och plats, och patienten behöver inte behöva ha det – det kan vara i någon del av världen. För denna process ber läkaren vanligtvis om vissa detaljer om patienten, till exempel namn, ålder, foto etc. för att hjälpa till att läka. Distansläkningsterapi är lika kraftfull som peketerapi.

Reiki lärs i tre stadier, men många utbildningsinstitutioner undervisar i fyra eller flera steg. Olika organisationer i Reiki kan ha olika åsikter om dessa principer, men varje organisation driver på liknande idéer. Om en person vill lära sig Reiki, lärs den av någon instruktör i följande tre steg. Efter att ha lärt sig detta måste studenten öva på det i några månader.

Den första fasen av Reiki

Ursprungligen, under utbildningen av Reiki-lärandet, kan det ta den första hela dagen. I början berättar instruktören eleverna om Reikis historia och delar ut övningen igen. Det sägs också att vad kan vara resultatet av att hålla händerna på olika delar av kroppen. Förutom att öva självmedicinering efter det första steget, kan eleverna också börja behandlingen med händerna.

Den andra fasen av Reiki

Efter att ha avslutat den första fasen på Reiki, lär sig instruktören några saker till i den andra fasen. Så att eleverna kan behandla en patient långt borta. För detta ges de information om vissa symboler och symboler. Efter den andra fasen av Reiki-utbildningen kan eleverna diagnostisera sjukdomen genom fjärrstyrning genom symboler och tecken. Med det nuvarande lidandet från Reiki minskas eller elimineras också gammalt lidande. Det skyddar också mot framtida lidande.

Den tredje fasen av Reiki

På det här stadiet får eleven så mycket spets i Reiki att han kan lära andra Reiki. Efter att ha uppnått framgång på två nivåer av Reiki, när eleven börjar behandla patienter effektivt, undervisas han på den tredje nivån i Reiki. Denna nivå lärs upp att skapa ett kristallnät. Med hjälp av Crystal Grid görs denna terapi mer kraftfull och patienten är mer energisk. Den tredje nivån av Reiki-terapi är fördelaktigt för att ha en botande effekt med behandling av icke-levande saker.

Reikis behandlingsperiod beror på storleken på problemet. Tiden mellan 4 till 7 dagar rekommenderas för små problem som vanlig förkylning, feber, bihåleinflammation etc. Men vi rekommenderar minst 21 dagar för behandling av kroniska och kroniska problem som hudsjukdomar, allergier, artrit, diabetes, cancer etc. Och vid behov, efter 3 månaders behandling och 21 dagar ges.

Så om du vill att du ska vara frisk och vakna måste du ge en chans till denna unika och speciella terapi som kallas Reiki Healing.