wellness guide

om oss

Här kommer vi att fokusera på hur vi håller vår kropp, sinne och själ frisk och hur vi utvecklar andlighet i oss för att sprida fred i andra individer och i miljön.

Våra mål

I dagens tid lever alla blint sitt liv utan något motiv. De vet inte vilken riktning som är rätt att gå vidare i för att uppnå upplysning och fred. Folk är instängda i materialistiskt lycka. Materialistisk lycka är en illusion skapad av den mörka sidan av hjärnan. Det är vår hjärnans svagaste önskan. Idag har folk blivit mycket krävande och vill alltid ha mer. De är inte nöjda med vad de har. De kör utan någon anledning. Människor bör inte överväga. Man borde stanna ett tag och tänka på vad man verkligen vill ha och vad man verkligen behöver.
Man måste ha kommando på två saker för att uppnå fred. Dessa två saker är tålamod och tillfredsställelse. Lär dig bara att ha tålamod eftersom det också är nyckeln till tillfredsställelse. Om du är tålmodig blir du stabilare. Oavsett hur mycket saker blir till det värsta, borde du vara nöjd med att du förlorat något för att en gång ägde det och vara nöjd med vad du har just nu.
Du bör också ta hand om din kropp eftersom det är den mest värdefulla gåvan. Dina prioriteringar bör också sättas på rätt sätt. Till exempel, om du vill spendera pengar, bör din första prioritet vara god mat, nästa prioritet bör vara en stor kunskap, tredje prioritet ska vara trevliga kläder och sedan resten av sakerna.
Du kan också bidra till ditt välbefinnande med hjälp av yoga, meditation och olika andliga processer för att hitta rätt väg att gå vidare på.

wellness

Om det inte finns någon fred i ditt sinne kommer du inte att kunna hitta fred i omvärlden heller och du kommer aldrig att bli nöjd. Andlighet betyder inte att du lämnar resten av världen och bara fortsätter leta efter andlighet. Det innebär att du en gång bör överväga om du lever livet på samma sätt som du vill eller inte. Om svaret är nej, behöver du en inre balans som kan hittas med hjälp av meditation, yoga och andlighet. Problem och svårigheter kommer att fortsätta att komma i livet, men du måste ändra ditt tänkande. Du kommer att möta alla problem med lätthet om ditt sinne är stabil och lugn. Man borde definitivt inkludera andlighet i sitt liv åtminstone en gång för att få andlig kunskap och ge glädje och lugn i sitt liv. Andlighet är en sådan sak efter att ha fått vilken, du kommer att vårda det, resten av ditt liv.

Work

KROPP.SJÄL.ANDLIG UTVECKLING

wellness guide

13 + 6 =

Kontakta oss

 

Artiklar