Meditation kan definieras som metoden att prata med dig själv. Om någon vill uppnå något i livet är meditation det enklaste och mest användbara sättet att uppnå det. Meditation är det sätt på vilket du kan stanna avslappnad och få syftet med ditt liv. Det finns en gudomlig kraft i varje mänsklig person som har en gudomlig kraft som kallas samvete, detta samvete för oss närmare guden. Det antogs av många stora heliga i många religioner att samvetets röst är Guds röst.
Det enklaste sättet att få glädje är att vi lyssnar på vårt samvete, för alltid är vårt samvete rätt. Vi känner oss lite konstiga; när vi gör något dåligt som om någon säger detta till oss att inte göra den här saken. Vårt samvete tenderar att hindra oss från att skada någon eller göra något dåligt. Vår kontakt med vårt samvete försvagas när vi ignorerar vårt samvete.

När vi gör för något dåligt för andra gången känner vi igen samvetets röst, men den här gången är rösten inte så stark för att vår kontakt med vårt samvete har blivit svagt. Vår kontakt med vårt samvete försämras med tiden när vi fortsätter att ignorera samvetets röst. en dag kommer när vi inte kommer att kunna höra den rösten. Depression kommer att omge oss och vi kommer att börja svårt att finna lycka i fysiska saker på grund av vårt svaga samvete. Stress kommer att bli en del av vårt liv. Det är därför i en sådan situation att det finns ett starkt behov av att ansluta oss till vårt samvete och det bästa sättet att göra det är med meditation. När vi slutar lyssna på vårt samvete leder det till att vi inte har kontroll över oss själva och saknar förmågan att känna igen rätt och fel.

Vi styrs av omständigheterna i sådana situationer och vi har inte befogenhet på oss själva. Lathet, rädsla, spänning, girighet, ilska, stolthet och svartsjuka börjar komma. Meditation gör livet enkelt och glatt, eftersom det hjälper oss att styra oss själva och medföra självrealisering. Uppfattningen av våra problem kan ändras på grund av meditation som indirekt ökar förtroendet och koncentrationen. Med kreativa medel kan vi lösa alla problem mycket enkelt, vilket också hjälper till att minska stressen.

Meditation kan ansluta oss till Gud. Alla stora människor har trott att vårt samvete har underbar makt. Vi känner också ibland att kanske vårt samvete är en gudomlig del eller vårt samvete alltid är kopplat till Gud, då är det rätt i alla omständigheter. Därför säger de att “Du kommer inte att tro på Gud tills du tror på dig själv.” Därför måste vi vara med i vårt samvete innan vi går med Gud. Fortsatt daglig meditation börjar vi få underbara upplevelser som kan kännas men men kan inte höras. Vi kommer att börja få svar på frågor från våra sinnen, vi kommer att börja få svar på de frågor som fortfarande var olösta. Vi känner som om det finns en makt med oss ​​som alltid hjälper oss.Meditation är en sinnesstämning som tar bort vår tomhet. Det förändrar våra liv så att vi kan lära oss att vara lyckliga efter att ha lämnat den materialistiska lyckan. Varje ögonblick i vårt liv blir glatt och vi lär oss att leva i nutiden. När vårt sinne är lugnt och nöjd ökar vår koncentration så att vi kan lösa problem bättre, och i dessa problem börjar vi se möjligheterna. Meditation kan bota sjukdomar också. Det sägs att orsaken till de flesta sjukdomar är ångest, ilska eller stress. Genom meditation kan vi göra sinnet positivt och stressfritt, så att den positiva energin kommer in i kroppen för att göra vår kropp frisk. Så meditation är den bästa vägen att gå vidare, för att uppnå andlig och fysisk utveckling.