När ditt hem har skadats av vatten kan det hända man får obehag av mögel. Det finns några olika sätt att bli av med det, men dödar en ozongenerator mögel? Även om ozongeneratorer kan vara en luftrenare, kan ozongeneratorer även döda mögelsporer. Proffs använder ofta ozongeneratorer för att döda mögel. Vissa människor kan varna dig för farorna med att använda en ozongenerator, men om du använder den på ett säkert sätt är de en av de mest effektiva luftrenare. Du bör dock veta hur länge du ska driva en ozongenerator också. 

Farorna med att använda en ozongenerator kommer från själva ozonet. Ozon består av syremolekyler som har tre syreatomer i sig. Detta är mer än den normala syremolekylen, som har två. Eftersom ozon är sammansatt av dessa tre-atomer syre molekyler, är den mycket reaktiv på organiska saker. “Organisk” är bara ett annat sätt att säga “leva”.

Detta innebär att det kan påverka människor, husdjur och växter negativt. Men det betyder också att saker som mögel, bakterier och virus också påverkas. Det finns många faror med att använda ozon, men det finns sätt att använda det tryggt och säkert. Eftersom ozon är så reaktivt på organiska saker kan det orsaka skador på deras andningsorgan, få sina celler att agera annorlunda och mer. Det är inte säkert att andas in, men ozongeneratorer är en av de bästa sakerna att döda levande mögelsporer med. 

OBS! Ozongeneratorer kan döda mögelsporer, men det tar inte bort dött mögel. Det korrigerar inte heller de förhållanden som gjorde att mögel växte ifrån början. 

Vad är mögel?

Mögel är en svamp. Du kanske känner till svamp som svamp eller någon typ av giftsvamp, men det finns tusentals olika typer av svamp. Svamp är verkligen en typ, men de är bara några få av många sorter. Mögel är en flercellig organism som växer i varma, fuktiga områden. Den typ som växer i ditt hus kan vara giftig för dig och andra omkring dig, så den bör tas bort.

Mögel i huset kan också försvaga grunden för hemmet, så att saker som råttor och insekter kan komma in och orsaka dyra reparationer. Men det kan också orsaka många problem för människor. Det kan få dig att känna obehag i bröstet och huvudet, göra det svårt att andas och till och med orsaka trötthet. Människor som är känsliga för mögel kan bli sjuka, en del kan få allvarliga problem. Det är extremt svårt att bli av med, så en professionell kan behöva kontaktas först.

Hur dödar ozongeneratorer mögel?

Som nämnts ovan producerar ozongeneratorer ozon och ozon påverkar organiska saker. Mögel är organisk, med tanke på att det är en svamp. Även om ozon inte helt dödar all mögel i ditt hem, kommer det att göra bra att få bort alla sporerna och förhindra att det sprids. Om du inte är säker på hur du tar bort mögel helt bör du börja hitta var fukten kommer från. Detta kan sträcka sig från ett läckt rör till fuktighet, så lära dig att reparera vattenskador först.

Eftersom ozon består av tre syre-molekyler kan den kombinera sig själv med saker som mögel- och mögelsporer. Det kommer att förändra dem på sådant sätt att det dödar sporerna och cellerna som bildar formen. Det är på samma sätt som det tar bort lukt och andra saker: dödar bakterierna som orsakar den. På grund av dess starkt reaktiva tillstånd kommer form- och mögelsporerna att dö av gasen som rör sig med den kemiska blandningen. 

Tänk på att ozongeneratorer inte dödar mögel helt av sig själva. De måste användas tillsammans med andra processer för att få bort mögel, som att ersätta ytor, antimikrobiella ämnen och restaurering av vattenskador. Det kommer säkert att hjälpa mögel och mögel lukt som kommer med det och stoppa spridningen av mögel, dock.

Hur man använder en ozongenerator för att döda mögel

Som nämnts ovan producerar ozongeneratorer ozon och ozon påverkar organiska saker. Mögel är organisk, med tanke på att det är en svamp. Även om ozon inte helt dödar all mögel i ditt hem, kommer det att göra gott att få alla sporerna och förhindra att den sprids. Om du inte är säker på hur du tar bort mögel helt bör du börja hitta var vattnet kommer från. Detta kan sträcka sig från ett läckt rör till fuktighet, så lär dig att reparera vattenskador först.

För att helt behandla ett rum med en ozongenerator måste du ställa in det i mitten av rummet eller i närheten av det drabbade området. Att låta den gå i 3 till 6 timmar är den optimala tidpunkten för att låta ozonet komma igenom rummet och in i sprickor och sprickor som alla kvarvarande mögel kan dölja. Mögelsporerna i luften dödas av gasen och ytorna som möglet är på kommer att saneras. 

Efter att 3-6 timmar på ozongeneratorn har körts måste du vänta ytterligare 1-2 timmar på att ozonet kommer att lägga sig i rummet eller byggnaden. Ozon kommer att brytas ner och återgå till vanligt syre under denna tid, vilket gör att det går bra andas där igen. Det luktar fortfarande något som ett åskväder som just har hänt, men det kommer att försvinna över tiden också.

Sammanfattning

Även om ozon kan vara farligt för människor och andra levande saker kommer det också att döda mögel och bakterier. När mögelsporerna dödas från luften kommer det att eliminera den mögliga lukten som följer med den. Ozongeneratorer är dock inte en magisk låda som gör att alla dina problem försvinner. Det finns många applikationer för ozon och det kan vara ett bra verktyg om det används korrekt och säkert. Om du känner att du vill välja att använda ozon, ta en titt på Ozonstockholm.

Många använder en ozongenerator i samband med sina lokala jourföretag, till exempel vattenskador och mögelsanering som vårt företag ger för att se till att mögel aldrig kommer tillbaka eller börjar efter att ha haft vattenskador i hemmet.

Om du någonsin är osäker och inte vill riskera någonting finns det många yrkesverksamma på marknaden. De kan hjälpa dig med ditt mögelproblem. Ozon är farligt, så mycket kan sägas. Men det är en av de bästa luftrenare där ute, med tanke på att den dödar mögelsporerna och bakterierna som orsakar dålig  lukt. Det här är inte behagliga dofter, så överväg att använda en ozongenerator för att bli av med dem.