Vi har alla medfödda förmågor som varnar oss om vad som kommer att hända i vårt liv. Men för det mesta ignorerar vi dem eftersom vi antingen inte tror på det eller helt enkelt inte är medveten om vår intuition. De flesta människor är inte medvetna om att de faktiskt besitter denna speciella förmåga, vårt sjätte sinne. Det sjätte sinnet berättar om framtiden, ibland är det bara förutsägelse men ibland är det verklig förutsägelse om vad som kommer att ske. Här kommer vi att beskriva hur man kan använda sig av sin intuition och det sjätte sinnet till vår egen fördel men ännu viktigare att vi kommer att beskriva de viktigaste punkterna för att ta reda på hur man använder sådan förmåga. Vi är människor och de flesta av oss vet inte hur vi använder dessa förmågor på rätt sätt. Nu kommer vi att penetrera de viktigaste sakerna som vi bör tänka på när vi använder vår intuition.

· Förvänta dig inte det du nu förväntningar dig – först och främst måste du förstå att detta inte är magi. Det är kraften i din intuition som du måste ha vissa förväntningar på. Den första regeln är att inte se dessa gåvor som magiska gåvor. Det här är psykiska gåvor baserade på din intuition. Du kan göra många saker med det. Du kan lösa dina dagliga problem med det men förvänta dig inte att vinna ett lotteri med det. Det kan vara möjligt att du kommer att vinna en vacker dag, men det har inte med din intuition att göra. Det är därför jag föreslog att inte förvänta sig det förväntade eftersom vi alltid vill ha det maximala om vi går enligt våra förväntningar. Vi måste vara realistiska och låta våra förväntningar sluta.
· Använd ditt tredje öga – ibland tänker vi på något och det vi tänkte på plötsligt händer. Ibland kan man se bilder som senare visar att det var bilder från det som senare hände. Här måste vi göra en sak för att förbättra vårt tredje ögons noggrannhet, vi behöver bara notera vad vi sett, det som kom till oss genom intuitionen och till vårt sjätte sinne. Jämför sedan den med den verkliga situationen vad som stämde. Om det händer på det exakta sättet notera det. Vi måste fortsätta öva på det för att förbättra det. Lyssnar på den inre rösten och skriver ner den och tänker att den kan visas snart. Men följ inte detta blint. Det här är den speciella förmågan, inte svart magi.
· En del astrologi är också bra – astrologi ger oss också ett brett utbud av saker för att förbättra vår kunskap om planeterna som påverkar oss. Precis som månens olika faser kan det vara halvmåne, fullmåne , avtagande eller växande fasen. Inom astrologi finns det stjärntecken som är kopplade till själen i ditt liv sedan du föddes. Dessa övergångar påverkar våra liv, så vi måste överväga dessa månfaser med vår intuition.
· Kontrollera dina avvikelser – om du använder din sjätte sinne behöver någon form av stöd för att tolka det du uppfattar, känner och tolkar. Det kan vara tarot, astrologi eller annat verktyg som du kanske redan känner till. För när något kommer in i ditt sinne kan du bara ta hjälp av det verktyg som du känner att du hanterar best eller litar mest på. Ibland för att öva på det måste du sätta dig själv i en sådan situation och förutsäga detta. Denna praxis ger svaret att hur mycket du kan lita på din intuition eller ditt sjätte sinne.
Här tar vi upp några viktiga punkter som måste beaktas när du börjar att lyssna in dej på din intuition och börjar lära dej att förutse saker och ting. Vi ska försöka inte komplicera detta, men för att hjälpa dig att veta att det går att förändra många saker med din medfödda kunskap. Du behöver bara tro på det helt och fullt, även om dina förväntningar inte är så höga. Med denna kraft kan du lösa många problem. Så var inte rädd att använda dina speciella förmågor. Det finns många som kan vägleda dig att välja rätt sätt. Vi försöker bara göra samma sak.