Hälsa! Vi tar aldrig vår hälsa väldigt seriöst, men många av oss vet inte att hälsa är en ovärderlig tillgång vi någonsin kan ha. Men vi tar inte hand om det som är helt fel! Vet du att termen hälsa har definierats av forskare på olika sätt och har sett ur perspektivet! Men Världshälsoorganisationen har definierat hälsan på detta sätt. “Den balanserade ytan som ska korrigeras av fysisk, psykisk, psykologisk, andlig och social vision är inte hälsa eller sjukdom.” Men vi ser nästan hälsa genom att endast koppla till sjukdom. Men hälsa är inte bara namnet på att inte vara sjuk. Vi måste vara medvetna om mångsidig hälsa. Vi kommer att prata om det i detalj.

Det finns tre delar av hälsan
Fysisk hälsa
Mental hälsa
Andlig hälsa
Fysisk hälsa
är mycket viktigt för oss alla. Vi kan inte uppnå framgång eller framgång betyder ingenting utan hälsa.

Fysisk hälsa hänvisar till kroppens tillstånd. När alla inre och yttre organ i kroppen, vävnaderna och cellerna ska fungera ordentligt och varför de ska fungera. Det handlar om kroppsstruktur, utveckling, metodik och underhåll. Det är också funktionell och kapacitetsnivå för en organism som är lämplig att göra dagligt arbete. Som att höra, vrida, gå, se och andra normala aktiviteter.
Mental hälsa är lika viktig som en fysisk.

Mental hälsa betyder vårt emotionella, psykologiska och sociala välbefinnande. Det påverkar hur vi tänker, känner och agerar. Det bidrar också till att avgränsa hur vi hanterar stress. Under livet, om vi upplever psykiska problem. Så ditt tänkande, humör och beteende kan påverkas.

Andlig hälsa är också viktigt för att hålla vårt fokus på våra mål.
Det finns dock ingen skala för att definiera andlig hälsa. Men vi kan säga att vår goda hälsa är ofullständig utan att vara andligt hälsosam. För att leta efter meningen och syftet med livet gör oss andligt. Riktig andlig hälsa återspeglar våra personliga värderingar och värderingar, såsom lycka, mening, goodwill, syfte, hopp, makt och inre fred i våra liv.

Allt detta är en del av verklig hälsa. Vi behöver passa och hälsosam att överleva i dagens värld. Eftersom vi alla vet att en hälsosam själ lever i en hälsosam kropp så, för att hålla vår själ frisk måste du vara frisk på alla sätt.

Fysisk hälsa hjälper oss att springa mot möjligheten att ta tag i det och få framgång till tårna. Mental hälsa hjälper oss att identifiera den verkliga möjligheten vi måste ta tag i och det kommer också att hjälpa oss att vara beredda inför möjligheten och vara redo att betala det också. Nu är andlig hälsa den anslutande vägen mellan fysisk hälsa och psykisk hälsa. Om vi ​​inte är andligt hälsosamma, kommer vi inte att kunna vara mentalt hälsosamma. Om vi ​​inte kan vara mentalt hälsosamma kommer vi att förlora någon form av möjlighet och kommer inte att kunna förbereda oss för den möjligheten som kan skada oss ekonomiskt eller genom många andra former. Och om vi inte är mentalt hälsosamma så kommer vi inte att kunna driva oss själva och om vi inte kan göra oss energiska så kommer vi inte att vara fysiskt passande och om vi inte kan vara fysiskt passande, kommer vi inte kunna uppnå jämn och vårt liv kommer att slösas bort.
Nu måste vi fatta beslut om att vi måste leva ett hälsosamt liv i alla tre former eller ha ett lyckligt liv och måste leva ett dåligt liv. Detta beslut är mycket viktigt och har kapacitet att förändra våra liv.