21 juni 2018
Umgås och må bättre
Nära vänner och starka familjeband kan göra mer för en persons hälsa än träning, viktnedgång eller att ge upp rökning och alkohol. Detta menar några psykologer från ett universitet i Utah efter att ha summerat sin studie.

I artikeln från den australiensiska tidningen The Age berättas om att relationer enligt studien gör att man känner sig mindre stressad, att man tar bättre hand om sig själv och att man för en mindre riskfull livsstil jämfört med dem som lever mer isolerade.

Psykologerna går till och med så långt att de hävdar att ett socialt nätverk av vänner, grannar och släktingar skapar en 50 procentig ökad överlevnad jämfört med dem som inte har ett sådant.
Dessa uppmärksammade resultat har fått forskarna att uppmana till att ta ensamhet på lika stort allvar som andra hälsorisker som alkoholism och rökning.

”Vi tar relationer för givna som människor”, säger Julianne Hol-Lunstad, psykolog till The Age. ”Konstant interaktion är inte bara bra psykologiskt utan även direkt bra för vår fysiska hälsa.”

Artikeln nämner några intressanta jämförelser som att vara ensam och isolerad är lika farligt för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen, att vara alkoholist eller att inte träna alls, för att inte tala om att det är dubbelt så farligt som att vara överviktig!

“När någon är kopplad till en grupp och känner ansvar för andra människor, ger det en känsla av syfte och mening vilket i sig resulterar i att de tar bättre hand om sig själva och tar färre risker”, säger Holt-Lunstad till The Age.

Hur många vänner och släktingar ska man då ha för att relationerna ska återspegla sig på hälsan, kan man undra. Forskarna menar att det inte finns någon siffra, men att de människor som knappt aldrig kände sig ensamma och var så nära människor att de kände att de hade någon de kunde lita på, var de som klarade sig bäst.

Studien som The Age berättade om publicerades i Plos Medicine.
The Age