Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Tredje andningen?
Vad är effektiv andning?
Celler skapar energi med hjälp av syre genom vår vanliga, aeroba andning (efter det grekiska ordet för luft, aer). Men i vissa extrema situationer, när syret inte räcker till, så övergår kroppen till ett reservsätt för att skapa energi.

Detta reservsätt att andas kallas anaerob andning, eller andning utan luft. När det inte finns tillräckligt med syre i blodet skapas energin genom att glukos förbränns med proteiner, kolhydrater och fetter som är föreningar innehållande syre.

De flesta som tränar måttligt har nog upplevt att komma in i den andra andningen - den anaeroba andningen. Först tappar man orken vid en stor fysisk ansträngning. Men efter ett tag så kommer energin tillbaka igen. Kroppen använder då, omedvetet, sitt reservsätt och ger cellerna energi genom den anaeroba andningen.

Under den vanliga, aeroba andningen tar vi in luftens syre och släpper ut koldioxid vid utandningen. Denna process genererar normalt sett inga skadliga ämnen. Under den anaeroba andningen uppstår det däremot restprodukter, såsom vatten¬molekyler och mjölksyra, som måste bort ur kroppen. Denna typ av andning uppstår vid tungt fysiskt arbete eller vid stor fysisk belastning.

Havsdäggdjur använder sej också av denna typ av andning eftersom det inte finns någon större koncentration av upplöst syre i vattnet. Samtidigt kan havsdjuren därför leva under vatten under lång tid. Tiden begränsas av nödvändigheten av att göra sej av med ansamling av den anaerobiska andningens restprodukter (mjölksyra, vatten etc).

Genom att träna anaerob andning öppnas kroppens resurser, läknings- och prestationsförmåga. förmågor. Som följd av träning av människans anpassningsmekanismer bildas inte mjölksyra, då organismen utvecklar en vana för den anaeroba andningen med hjälp av sina anpassningsmekanismer. Perifer energiförsörjning av celler återuppbyggs, cellerna tillfrisknar.

Den anaerobiska andningens verkningsgrad är mycket hög. Energin utsöndras på cellnivån, där den förbrukas. Cellernas åldrande och död äger rum när de inte får energi i tid och i tillräcklig mängd. I fall av vanlig andning har man centraliserad energiförsörjning av celler, den är alltid försenad och har uppehåll. Dessa brister förekommer inte med en tränad anaerob andning där energiförsörjningen är lokal. På så sätt skapas en symbios där den vanliga andningen sköter centraliserad energiförsörjning och den andra andningen sköter perifer energiförsörjning av kroppen.

Hur skall man utveckla den andra andningen? Jo, genom andningsövningar som skapar hypoxi (brist på syre), hyperkapni (överskott på koldioxid) och genom att öka lungornas kapacitet genom att skapa utandnings och inandnings motstånd.

Idén med andningsövningar är att förbättra syresättningen av blodet. Och för att göra det ska vi alltså andas mindre. Det kan låta underligt, men här är förklaringen. När vi andas går syret genom lungorna ut i blodet. Hemoglobinet i de röda blodkropparna bär ut syret till kroppens celler. Men för att syret ska kunna släppas av i cellerna behövs kolsyra. Mängden kolsyra bestäms i sin tur av mängden koldioxid.

När man åldras sjunker koldioxidhalten i blodet. Från att ha legat på 6,5 procent vid 20 års ålder sjunker halten till 6 procent vid 30. Vid 50 ligger den kanske på 4,5 procent, och det är inte tillräckligt för att behålla friska celler. Syresättningen i kroppen minskar, och cellerna skapar allt mindre energi. Körtlar och organ blir svagare, vilket minskar kroppens läknings- och prestationsförmåga.

Djupandning, som felaktigt ingår i en del andningsövningar, är ingen lösning på problemet. Däremot, den vädrar ut mer av vår dyrbara koldioxid, så att syresättningen blir ännu sämre.
Brist på koldioxid drar dessutom ihop kapillärer som gör att blodetets flöde minskar

Om man tränar genom att skapa brist på syre, så börjar kroppen anpassa sig till situationen och delvis övergå till anaerob andning, vilket skapar fler röda blodkroppar som bär syre. Dessutom minskar hypoxi antalet fria radikaler som skadar cellernas membran.

Vi har numera en syrehalt på 21 procent i luften. Men kroppen kan inte använda allt, cellerna behöver bara 12-14 % syre och det som inte förbrukas bildar istället fria radikaler som angriper kroppens celler och får den att bli svagare och sjukare. När människan var ny på jorden var syrehalten uppemot 38 %. Det skapade väldigt mycket fria radikaler hos människan och är en stor förklaring till kort levnadsålder. På stenåldern blev man inte mycket äldre än tonåring…

Vid andningsövning med en enkel apparat som ger motstånd vid andningen, skapas hypoxi. Syremängden minskar och därmed de fria radikalerna. Tillsammans med ökningen av koldioxid (hyperkapni) i kroppen uppstår positiva hälsoeffekter.

Om detta och mycket mer kan man läsa på hemsidan http://mr-ab.seSpa