Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Tankens kraft existerar
Kraften i placebo ligger i positiva förväntningar som skapar läkande processer i kroppen. Detta har bevisats på flera sätt. Via magnetkamera som kan följa ett förlopp, men framför allt genom faktiskt tillfrisknande utan medicin.

Hjärnforskare Karin Jensen gör studier av placebo vid Karolinska Institutet. Hon säger att effekten uppstår när ett område i hjärnan aktiveras så att kroppens egna signalsubstanser frisätts och på så sätt skapar lindring.

Välutforskade områden är nedstämdhet, illamående och kortvarig smärta. Men även tarmsjukdomen IBS kan behandlas med "skenakupunktur" lika effektivt som med riktig akupunktur. I princip varje typ av behandling kan fungera med positiva förväntningar. Trons kraft tycks vara så pass stark att placeboeffekten kan fungera även om vårdgivaren berättar för patienten att hen kommer att få placebo!

Det gäller att patienten känner förtroende för vårdgivaren och situationen, då kan positiva förväntningar påverka all typ av behandling, enligt Karin Jensen.
1177 VårdguidenSpa