Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Svenskt systemfel skapar lidande i onödan
Allt fler ungdomar och unga vuxna i Sverige mår psykiskt dåligt. Det visar all statistik på området. Den psykiska ohälsan bland unga är ett samhällsproblem som inte bara innebär ett enormt lidande för individen utan också stora kostnader för samhället.

OECD pekade i sin rapport 2016 på en dramatisk ökning i Sverige under det senaste decenniet av unga under 25 år som lider av psykisk ohälsa och som lever på ersättning från Försäkringskassan. Sverige visar en negativ utveckling när övriga Norden och exempelvis Tyskland har vänt trenden.

Sverige lider av tron på att bara det som kan visas i siffror, räknas. Systemfelet verkar vara att titta på enskilda behandlingsmetoder. Nu finns det dock just SIFFROR från andra länder som visar hur mycket bättre det går med dessa, enligt svensk bedömning, ”ovetenskapliga” metoder. Psykodrama, psykoterapi, kroppspsykoterapi, dans, mm.

Sveriges utveckling saknar motstycke i en internationell jämförelse. Andra länder har en annan strategi – den att låta patienten välja terapiform, lämna öppet för längre behandlingstid och ett större inflytande över hur upplägget ser ut. I Sverige är det KBT eller medicin som gäller. Medicin som har biverkningar angivna på bipacksedeln som depression och som kan ge svåra sjukdomstillstånd om en slutar med dem.

Det kan tyckas alarmerande med en fortsatt ökad psykisk ohälsa bland unga i Sverige. Kanske dags att hämta kunskap från grannländerna som faktiskt har lyckats bättre och som ligger långt framför oss i dessa frågor? Studier från Tyskland visar exempelvis att de som har genomgått psykoanalys eller psykodynamisk terapi är friskare än genomsnittsbefolkningen. De konsumerar mindre läkemedel, har färre sjukhusinläggningar och har även avsevärt färre sjukdagar.
OECD, Stockholm StadsmissionSpa