Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Foto: från undersökningen Stress in America 2017
Stressande smartphones
Världen genom sin telefon är inte bara en tillgång utan en källa till stress och oro. Det handlar då inte bara om det man kommer i kontakt med där utan en oro som rör hur beteendet påverkar den egna hälsan.

För ett tag sedan skrev vi om det behov smartphones och det vi får tillgång till i form av internet och socialamedier kan bli och i förlängningen det beroende som skapas av spänningen inför vad vi kommer att finna. Spänningen och njutningen som kan upplevas liknas vid den som upplevs när man sitter framför en gammal klassisk ”enarmad bandit”. Jackpot kommer om några sekunder. Här kommer ett annat perspektiv av samma sak, nämligen vilken stress detta konstanta kollandet av mail, sociala medier och annat kan bli. Å ena sidan verkar behovet finnas, men det orsakar i sig en stress.

Resultaten kommer från en större årlig undersökning vid namn ”Stress in America”. En del handlar mer specifikt om stress med ursprung från teknologi och sociala medier och kommer från 3500 online-enkätsvar av vuxna.

Känslan att vara tillgänglig dygnet runt upplevs som stressande. Fyra av fem vuxna säger att de ständigt kollar mail, textmeddelanden och sociala medier. Det var just gruppen ”som kollar ständigt” som upplevde mest stress jämfört med dem som inte använder sina tekniska grejer lika mycket.

Det man upplever när man sedan interagerar och läser på sociala medier stressar också, med andra ord innehållet. I gruppen som ständigt hållet sig uppdaterade upplever 42% stress av trådar som handlar om kultur och politik, jämfört med 33% av dem som kollar mer sällan. Lite komiskt kan tyckas, oroar sig 42% av dem som kollar ständigt hur deras mentala och fysiska välbefinnande påverkas jämfört med 27% av den grupp som kollar sällan.

Siffrorna är också indelade i åldersgrupper där de mest oroade över negativa effekter, både fysiskt och psykiskt är generation Y som är födda mellan 1980 och 2000. Hela 48% är oroade. Nästan lika många i samma åldersgrupp upplever att de känner sig frånvarande i sina familjer även när de är tillsammans.

Som en följd av teknologins inmarsch i hemmen följer en del även egna regler som har med användandet av tekniska prylar att göra: inga mobiltelefoner vid matbordet (28%) eller då familjen träffas för att umgås (21%), inga telefoner när man träffar vänner (19%), återkommande digital detox (21%), stänga av push-notiser från sociala medier (19%), begränsa tiden framför Tv:n (19%).

Sedan ska tilläggas att det är betydligt fler som tycker att de skulle behöva en digital detox, eller i alla fall inte vara tillgängliga hela tiden - 65% vilket kan jämföras med att endast 28% av dem faktiskt genomför det. Skillnaden är ju rätt slående! Om så många faktiskt tycker att de skulle ha behov av att dra ur pluggen ibland och endast en tredjedel genomför det!

Efter att ha läst rapporten slås jag helt ovetenskapligt av att det finns så mycket oro kring hur den täta kontakten med ”världen genom telefonen” kan ha på den egna hälsan dels vad gäller innehållet men också den bristande kontakten med den riktiga verkligheten. Det finns ju många rapporter som tar upp hur den perfekta bilden som många vill ge sken av på Facebook påverkar individen när man jämför med sig själv. Trots det fortsätter så många att läsa. Den största oron verkar dessutom finnas hos dem som är mest beroende av sina telefoner, de som ständigt kollar vad som hänt och vad som är nytt. Det låter som en komplicerad relation som påminner om att man tröstäter trots att man vet att det gör att man går upp i vikt.

Källa: Stress in America 2017, the American Psychological Association.Spa