Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Samarbetskraft
Arbetstiden för mejl, möten, rapporteringar, informationsuppdateringar mm närmar sig 80 procent av arbetsdagen. Samarbetstiden leder till att arbetsuppgifter får göras utanför ordinarie arbetstid.

Samtidigt behöver vi samarbeta mer för att få ihop det allt mer komplicerade arbetslivet. Men då behöver vi lägga tiden på rätt saker!

En flaskhals är de personer som uppträder som nyckelpersoner, oumbärliga för verksamheten. Periodvis har vissa ett kunskapsförsprång, men om det vidmakthålls verkar det mer vara en maktfråga än en reell fråga.

Organisationens strukturkapital är lågt och sårbart med få nyckelpersoner. Dåliga möten tar inte bara tid, de är också demoraliserande om de används för att vissa ska tiden med sina egna behov. Som att komma sent, inte vara närvarande på mötet eller att dominera det med överdrivet prat eller negativt kroppsspråk.

Varför har vi en ledningsgrupp, eller en viss projekt grupp?

Den syftesdrivna organisationen har en större chans att lägga mer tid på det som tillför värde. Än att fastna i "samarbetsfällan", som består av väldigt mycket utom just samarbete för att uppnå något västenligt tillsammans.

Organisationsstrukturen är inte det viktiga. Det väsentliga är arbetsformerna. Låt arbetsuppgifterna styra över organisationens begränsningar. Välfungerande arbetsgrupper med personer från flera olika avdelningar behövs ofta för att lösa en komplex uppgift. Blanda inte in chefsrevir i saker som behöver lösas!

Se till att information finns tillgänglig. Transparens och öppna lösningar. Ett kundteam kan ha en specifik portal för sitt uppdrag.

Delaktighet och öppenhet gör att samarbetet blir på riktigt. Onödig stress ersätts av meningsfullhet och en känsla av sammanhang. Verksamhetsplanen görs inte av ledningsgruppen. Den bygger på allas delaktighet för att beskriva vad som behöver utvecklas och hur verksamheten kan göras bättre.

Samarbetskraft.
Harvard Business Review, 300 företag, Cross, Reble, GrantSpa