Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Psykiatrisk diagnos vanligast
Ja, hur är det ställt i välfärdsstaten? Kvinnor får i genomsnitt sjukpenning under 14 dagar per år, männen i sju dagar.

Kvinnor jobbar i högre grad än män i så kallade kontaktyrken inom vård, skola, omsorg. De möter patienter, barn och äldre som lever i en mer splittrade tillvaro än förr.

Patienter känner sig ofta ensamma och vården får kompensera deras bristande sociala nätverk. Barn har inte sällan föräldrar som prioriterar sociala media och/eller jobb och de blir stökiga i skolan. Pedagogernas arbete är helt annorlunda idag än före den digitala revolutionen. Äldre är, om möjligt, än mer ensamma och vårdpersonalen får även här kompensera ett samhälle som verkar ha glömt människan.

Närmare hälften av de sjukskrivna kvinnorna i landet i slutet av 2016 var inte på jobbet på grund av en psykiatrisk diagnos, som är kvinnors vanligaste diagnos.

Det är kvinnor i kontaktyrken hos offentliga arbetsgivare som har högst sjukfrånvaro. Arbetsgivarna är de som kan anpassa arbetsplatserna för att förebygga. Ja, men vi alla i samhället behöver väl tänka till också?

Könsskillnaderna uppstod på 1980-talet, före dess var männen sjukare än kvinnorna. På 80-talet tog sig kvinnor i högre grad ut på arbetsmarknaden.

Skillnaden mellan män och kvinnor ökar när första barnet föds. En återkommande förklaring är kvinnors större ansvar för familjen. Sverige tillhör länderna i Europa med allra störst andel kvinnor i förvärvsarbete. Dubbelarbete som det kallas...

Du&Jobbet; FörsäkringskassanSpa