Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Ny forskning ger hopp för patienter med hypotyreos
Underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, är en sjukdom som länge ansetts lätt att diagnostisera och lätt att behandla – men nu kommer fler och fler forskningsstudier som bekräftar det som patienter länge vittnat om: Att dagens diagnostiska metoder inte fungerar som förväntat(1) och att den enda medicinen som erbjuds, levotyroxin (verksam substans i Levaxin och Euthyrox), inte fungerar för alla(2).

– Många som tar levotyroxin är inte medvetna om att de kan ha kvarstående symtom, utan försöker hitta naturliga förklaringar till exempelvis håravfall, halva ögonbryn, depression, värk, magproblem, trötthet, svullnader och övervikt. Många tror att det är en del i att åldras, men det stämmer inte, säger Nadja Öström, ordförande i Sköldkörtelföreningen.

Att kvarstående symtom är vanligt bekräftas av en onlineundersökning(3) utförd våren 2015, som visar att en övervägande majoritet bland hypotyreospatienter har fortsatta symtom och tecken som definierar sjukdomen trots behandling med levotyroxin och normala blodprover. Endast 1,1 procent av undersökningens 468 deltagare uppger att de är friska.

Stora kostnader för samhället
Levaxin är det tredje mest förskrivna läkemedlet i Sverige och antalet personer som behandlas för hypotyreos är fler än vad som medicinerar för typ 2-diabetes. Trots dessa siffror har de sistnämnda över tio gånger fler läkemedel (substanser) att välja bland. Att hypotyreos är en sjukdom som till 80–90 procent drabbar kvinnor medan typ 2-diabetes är vanligare hos män, är en faktor som inte kan förkastas enligt patientföreningarna Sköldkörtelföreningen och Hypotyreosföreningen.

– Som en följd av okunnigheten om hypotyreos inom sjukvården har en stor patientgrupp i vårt samhälle berövats sin fulla arbetsförmåga. Konsekvenserna för patienterna som inte får den läkemedelsbehandling de är i behov av är stora och för samhället är kostnaderna enorma, säger Nadja Öström.

2–3 gånger fler väljer naturlig variant
Men ny forskning ger hopp. Den första randomiserade kontrollerade studien(4) som jämfört det syntetiskt framställda levotyroxin med läkemedel med naturligt sköldkörtelhormon, NDT (som innehåller alla de hormoner som en sköldkörtel producerar och inte bara ett enda hormon som i levotyroxin), visar att 2–3 gånger fler patienter väljer den naturliga varianten* – utan att de vet vilken av medicinerna de har behandlats med. Och detta utan några relevanta skillnader i blodvärden för sköldkörteln eller oönskade biverkningar.

Det finns också en syntetisk tilläggsmedicin till levotyroxin som visat sig ha positiv effekt för mångas hälsa: liotyronin.

Nekas medicinerna som gör dem friska
Men trots patientberättelser som vittnar om stora förbättringar i både det fysiska och psykiska måendet, minskande av andra mediciner och återgång till arbetet – tillsammans med forskning(4) som visar på viktnedgång och i subgruppen även förbättring av depressiva besvär och andra sköldkörtelrelaterade symtom samt bättre koncentration, minne, sömn, ökad glädje och energinivå – så nekas patienterna medicinerna som kan göra dem friska.

– Jag själv blev så dålig och desperat att jag ville avsluta mitt liv, och den enda lösningen från läkaren var ångestdämpande och antidepressiv medicin. När jag bad om andra mediciner för sköldkörteln blev läkarna antingen skrämda eller oförskämda, säger Nadja Öström som idag är fullt återställd sedan hon efter flera års letande slutligen hittade en läkare som lät henne prova ett alternativ till levotyroxin.

*Nära hälften (48,6 %) av studiens patienter föredrog att få fortsätta med NDT. 18,6 % föredrog levotyroxin och 32,9 % hade ingen preferens.

Läs mer på:
http://www.skoldkortelforeningen.se
http://www.hypotyreos.info

Några svenska böcker i ämnet:
”Få livet tillbaka: en bok om för låg ämnesomsättning – hypotyreos”: http://www.adlibris.com/...

”Det trötta folket: sköldkörteln och mitokondriernas betydelse för vår hälsa – ett evolutionsmedicinskt perspektiv”: http://www.bokus.com/...

”Sköldkörteln och mitokondrierna – samverkan och betydelse för individ och folkhälsa”: http://www.heroscare.se/...

Referenser:
1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/...
2) http://www.sciencedaily.com/...
3) https://thyroidhormones.wordpress.com/...
4) http://hypotyreos.info/...


KÖP DINA KOSTTILLSKOTT PÅ EKOBUTIKEN.SE: http://www.ekobutiken.se/...
Spa