Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Musik ger lyft till HIIT
HIIT är träningen med 2000-talet skrivet över sig, samma nytta på kortare tid. Sannolikheten att man tycker om HIIT är större om man utövar den till musik.

HIIT, eller High Intensity Interval training är intervall-träning med hög intensitet – upp till 80 eller till och med 95% av en persons maximala hjärtfrekvens. Hur länge ett pass håller på varierar med utövarens form, men det som forskare nu verkar vara ute efter är att komma fram till ett minimum av HIIT-minuter per vecka för en förbättrad hälsa.

Fördelarna med HIIT är att det visat sig förbättra den aeroba såväl som den anaeroba förmågan, blodtrycket, hjärt-kärl-hälsan, insulin-känsligheten, kolesterolvärdena, bukfettets procent av totala kroppsvikten.

HIIT har blivit populärt för att den kan utövas av alla efter sin egen förmåga. Man kan applicera den på många olika typer av träningsformer: cykling, löpning, gång, simning, vattenträning osv. Det är ingen magi i sig, HIIT ger samma resultat som traditionell träning, men på kortare tid.

Från ett forsknings-perspektiv är det naturligtvis lockade att försöka hitta en minimum-kvantitet för HIIT per vecka för att ge människor en garanti för en förbättrad hälsa. Olika siffror för en sådan minimum-tid florerar därför och den här studien siktade in sig på fyra till sex 30 sekundersintervaller med totalt fyra minuters vila uppdelat efter intervallerna. Totalt blev det mindre än 10 minuter. Forskarna tror att tre pass av den här typen per vecka skulle likställas med minimum-motionsmålet av lågintensivträning på 150 minuter per vecka. Man skulle alltså “spara” 120 minuter. Motiveringen var: samma nytta på kortare tid vilket kanske skulle kunna locka flera människor från TV-soffan eller dataskärmen.

Frågan är ju som alltid: hur ska man få människor att utföra det? Här ville man se hur musikens påverkan spelade in, om musik kanske skulle visa sig höja deltagarnas motivation till att genomföra passen. Försöket utfördes på University of British Columbia och berättades nyligen om i Journal of Sport Sciences.

Så 20 personer, både män och kvinnor, som aldrig provat på HIIT sattes i träning. Efter två intro-pass fick de med en veckas mellanrum genomföra två HIIT-pass på spinning-cyklar där ett pass gick till musik och det andra utan. Efter varje pass fick de svara på några frågor om hur roliga, välgörande, trevliga, smärtsamma och värdefulla passen hade varit. De fick också svara på den brinnande frågan hur sannolikt det var att de i framtiden skulle genomföra ett liknande pass tre gånger per vecka.

I genomsnitt hade deltagarna redan varit positivt inställda till HIIT innan studien började. Deras inställning visade sig vara fortsatt positiv efter att hade provat på HIIT. Generellt var deltagarna dessutom mer positiva till ett HIIT till musik än utan och det ser forskarna som en värdefull ingång. Musik gjorde passen roligare vilket också gör det mer sannolikt att man genomför sitt nästa pass och därmed på längre sikt förbättrar sin hälsa. Träning som har något “roligt” i sig är lättare att motivera sig att göra.

Slutligen bör sägas att det inte alls är något fel med en långsam joggingtur, eller promenad eller yoga, men man vet idag att intervallträning kan ge liknande fördelar på kortare tid.Spa