Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Motion förebygger hjärnhälsa
Att vara aktiv mitt i livet gav positiva effekter 20 år senare. För att minimera hjärnans naturliga krympande är det inte främst hjärnjympa som gäller utan fysisk träning.

Det är lätt att bli stressad när man tänker tillbaka på sina dagar kring 40. Var jag aktiv eller satt jag mest still? I den här studien undersöktes om det fanns någon koppling mellan vilken kondition man hade när man var kring 40 och hjärnans storlek 20 år senare.

Drygt 1500 män och kvinnor som varken hade demens eller hjärtsjukdom fick sin fysiska status fastställd efter ett pass på löpbandet. Det hade inte något med motionsvanor att göra utan helt enkelt vilken form de var i. Tjugo år senare fick personerna åter genomföra ett konditionstest på löpbandet och dessutom fick de sina hjärnor röntgade.

Hjärnorna undersöktes alltså bara en gång. Det gjordes ingen jämförelse mellan medelålders-hjärnan och den som var 20 år äldre, utan jämförelserna gjordes mellan personerna när de var kring 60 år.

Resultaten visade att de personer som kring medelåldern hade sämre kondition vilket definierades av tiden de klarade av på löpbandet innan deras hjärtfrekvens passerade 85% av maxgränsen – med större sannolikhet hade mindre hjärnor senare i livet jämfört med de personer som hade bättre kondis kring medelåldern.

De vars blodtryck och hjärtfrekvens gick upp mest under det tidiga konditionstestet hade också med större sannolikhet mindre hjärnor senare i livet. Kopplingen verkar rätt naturlig eftersom högre blodtryck än normalt och högre toppvärden för hjärtfrekvensen kan tyda på dålig fysisk kondition.

Även om hjärnorna inte granskades under det tidigare testet, är det känt från andra studier att bra fysisk form gör att hjärnan bättre klarar av den naturliga kognitiva nedgången som kommer senare i livet.

Det är helt naturligt att hjärnan krymper i takt med att vi blir äldre. Det leder ofta till sämre minne och fattningsförmåga, men risken ökar även för att då drabbas av demenssjukdomar.

Studien redovisades i Journal of Neurology och det som studien tillför är kopplingen mellan minskad volym av hjärnan och dålig fysisk form när man var yngre. Det är ännu inte känt vid vilken tidpunkt i livet som fysisk aktivitet är mest kritisk för hjärnans volym. Det kan ju vara så att träning och därmed god form i mitten av livet är lika viktigt som träning senare i livet.

Den bästa formen av hjärnjympa är således träning av resten av kroppen, vilket ju skiljer sig från att exempelvis bli starkare i armarna eller benen då det är dem man lägger fokus på att träna. Även om träning är “en färskvara” sätter den sina positiva spår för hela kroppen långt fram i tiden. Ett aktivt liv är med andra ord en mycket god investering i sig själv.Spa