Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Foto: Pixabay.com
Låt kreativitet ge dig välbefinnande
En känsla av vara inne i en positiv air, är nog något de flesta av oss hela tiden jobbar för. Hur man upplever det när man är där, är högst personligt. Att planera in en kreativ aktivitet kan bidra till en positiv spiral.

Personligen trivs jag bäst med en känsla av luftighet inombords. När det känns som att gå omkring i ett sparsamt möblerat rum med tillräckligt med yta för att se solen göra mönster på golvet. Då mår jag som bäst. När det känns så trångt att man knappt kan gå mellan stolar och bord blir jag obekväm och illa till mods och det är så det känns när det är för många saker jag måste göra, när kraven blir för stora och tiden knapp. Jag tappar känslan av överblick och valmöjlighet.

Livet är ju som livet är, det böljar fram och tillbaka i prövningar och raksträckor. Då är det värdefullt att ha något ess i rockärmen för att kunna ge sig bättre förutsättningar att komma tillbaka till ”sitt” välbefinnande. Det är här en kreativ aktivitet kan spela en viktig roll.

Själva innebörden av att vara kreativ är ju att ta steget tillbaka och kasta upp idéerna i luften för att fånga dem när de är på väg att komma ner. Kreativitet är en process som kan vara lång och malande, den är inte alls så glamorös som man till en början kan tro. Däremot kan effekten av den kännas som undermedel.

Ordet kreativitet kommer från grekiskans ”att skapa”. Kreativitet har beskrivits av de stora tänkarna både nu och då, men för enkelhetens skulle håller jag mig till det lagom luddiga begreppet ”att skapa” som har en egen betydelse för var och en av oss beroende på vad vi är intresserade av. Kreativitet kan appliceras inom alla områden och det ingår faktiskt som en beståndsdel att man behöver viss kunskap inom området för att kunna vara kreativ.

En studie från Nya Zeeland(”Creative activities promote day-to-day wellbeing”) har visat att kreativa aktiviteter kan leda till en uppåtgående spiral av ökat välbefinnande. Dryga 600 universitetsstuderande förde dagbok under 13 dagar över sina erfarenheter och hur de kände sig. Slutsatserna forskarna drog efter att ha tagit del av dagböckerna var att det dagarna efter kreativa aktiviteter infann sig en känsla av blomstrande och välbefinnande hos deltagarna.

Exempel på aktiviteter var skriva musik, kreativt skrivande (poesi, novell), handarbete i någon form, göra egna recept, måla, teckna, grafisk och digital design, spela musik.

Vanligtvis brukar man betrakta det omvända, nämligen hur olika typer av känslor påverkar hur kreativ man är och kan vara. Att vända på begreppen och istället försöka se vilka effekter kreativa aktiviteter kan ge är nytt.

Kreativa aktiviteter är något som man absolut inte tar sig för när det känns stressigt. I själva verket är det enligt psykologen Robert Epstein så att stress och begränsningar av något slag, som tid exempelvis, underminerar den kreativa förmågan och ens viljan till det. Det berättade han i en intervju för American Psychological Association i artikeln med namnet ”The Science of creativity”.

I samma artikel uttalar sig psykologiprofessor Jonathan Plucker som menar att hur konstigt det än låter så kan kreativitet bli en vana vilken kan göra en mycket mer produktiv. Viktiga komponenter är då att ständigt ha tillgång till en anteckningsbok för att skriva ner det som kommer, ge sig på utmanande ämnen/områden, bredda sin kunskap i ämnet och omge sig med intressanta människor och aktiviteter/miljöer.

Så när livet känns inrutat och statiskt, skulle en inplanering av en kreativ aktivitet kunna sätta fart på den positiva spiralen av välbefinnande.


Källor: https://www.sciencedaily.com/... https://www.sciencedaily.com/... http://www.apa.org/...Spa