Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Hur mycket ska vi röra på oss?
Vi längtar väl alla efter en siffra – hur mycket fysisk aktivitet behöver vi för att hålla oss friska. Det handlar ju inte nödvändigtvis om träning och svett utan om att vara i rörelse.

I en studie som sommaren 2016 redovisades i BMJ rapporteras att kopplingen mellan fysisk aktivitet och risken för fem vanliga sjukdomar är tydlig. Globala hälsoexperter har satt flera siffror på mängd och tid för träning, men för att förbli frisk behöver man betydligt mer än många de senaste åren har rekommenderat. De här rekommendationerna är ju inte heller ristade i sten, frågan lever, men här belyses den från ytterligare ett perspektiv och det är ju ingen överraskning att en aktiv livsstil kan skydda oss mot potentiella besvär.

De stora fem, som man kallar de fem sjukdomar som är med hör bröst- och tarmcancer, diabetes, hjärtsjukdom och stroke. Forskarna gick igenom 174 av de studier som tidigare gjorts och bedömde kopplingen mellan total fysisk aktivitet och minst en av fem av dessa sjukdomar.

Till fysisk aktivitet i det här sammanhanget räknades all form av rörelse: träning, hushållsgöromål, trädgårdsarbete, aktiv förflyttning som gång och cykling. Det kom inte som en överraskning att de som hade mest fysisk aktivitet under bältet löpte minst risk att utveckla samtliga av de fem sjukdomarna.

Det sammanställningen kom fram till skilde sig emellertid avsevärt från WHO:s nuvarande rekommendationer. Man ser på minst 600 MET minuter aktivitet per vecka. Det innebär drygt 1,5 timme om dagen enligt WHO.

Sammanställningen kommer fram till att risken minimeras som mest då man kommer över 3000-4000 MET minuter per vecka. Det innebär 7-9,5 timmars aktivitet om dagen.

Men, tänker du nog, hur ska detta gå ihop? För att krångla till det hela står MET för METABOLIC EQUIVALENT. En MET minut motsvarar inte en vanlig minut. Ju hårdare man anstränger sig desto ”fortare” eller fler MET minuter passerar. Det är alltså ett mått som ska beskriva hur mycket energi en aktivitet kostar vår kropp. Det handlar alltså om aktivitetens intensitet.

Att jogga har ett värde på 7 medan att sakta gå med hunden har ett värde på 3. En halvtimmes joggning ger alltså 210 MET minuter, medan du ska gå en 70 minuters runda med jycken för att komma upp i samma MET-värde.

Därför kanske det inte är så svårt att komma upp i 3000 MET minuter per vecka särskilt inte om du väver in lite mer ansträngande aktiviteter. Under en dag kanske man går i trappor 10 min, dammsuger 15 minuter, rensar ogräs 20 minuter, joggar 20 minuter, går eller cyklar 25 minuter. Det handlar kanske snarare om att vara i rörelse under två timmar per dag med den typen av aktiviteter för att komma upp i det rekommenderade värdet.

Det finns emellertid inga bevis för orsak och verkan här, alltså att fysisk aktivitet ger bättre hälsa. Alla värden bygger på observationer. Man kan heller inte se om kortare och mer intensiva träningspass eller längre långsammare skulle ge andra resultat. Det enda man kan se är att värdena drastiskt överstiger WHOs rekommendationer.Spa