Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Munkar i Burma
Hur är det med ditt tålamod?
Efter en helg med svamp- och bärplockning i ett höstigt landskap i Lapplandsfjällen så inser jag ännu mer vikten av tålamod. Det krävs tålamod för att blåbärsbägaren ska bli full, för att sätta sina drömmar i verket, för att förändra något eller för att lära sig något nytt. Tålamod är nog en av vår tids största bristvaror och jag vill därför inspirera dig till att stretcha ditt tålamod för att få helt nya resultat.

När jag startade företag så trodde jag att det mesta skulle gå blixtsnabbt. Så fort jag hade en idé ville jag ha den färdig förpackad och kommunicerad helst igår. Så fort jag skapade en plan så ville jag vara i mål. Med tiden har jag frustrerad och enerverad fått insikten om att 'ting tar tid' och min bästa vän i det är tålamodet. Jag tror att träning av tålamod är ett ess i fickan som både ger konkurenskraft och framgång. I vår tid törstas det efter quick fix och effektivisering och vi har helt glömt bort gamla regler av att en marknadsföring behöver synas från tre håll för att uppmärksammas eller en förändring av ett beteende ta 21 dagar. Vill du verkligen ha resultat är tålamodet något av det viktigaste vi kan utveckla.

'Vad vore mer möjligt i ditt liv med lite mer tålamod?'

Jag hade förmånen att fika med en beundransvärd och framgångsrik företagskvinna som varit mycket omskriven i press för sina åstadkommanden. Den viktigaste insikten hon gav mig när hon beskrev hur lång tid det hade tagit att få sin första kund och att få företaget lönsamt gjorde att jag började uppmärksamma det oändliga arbete som ligger bakom all typ av framgång som så ofta kommer i skymundan. Tålamodet var hennes anledning att vara där hon var idag. Flera av oss väljer om våra val så fort de inte bär frukt på en gång.

'När märker du att du saknar ett tålamod? När är du glad för ditt tålamod?'

4 tips för att öka ditt tålamod

1. Tålamod. För att kunna öka ditt tålamod är det intressant att förstå vad tålamod egentligen är. För mig är tålamod en omskrivning för mod att tåla väntan. För många blir väntan en signal om osäkerhet och fel väg som många smiter ifrån genom att välja om.

2 Tro och tillit. För att våga lita på ditt val och beslut och behålla tålamod trots att önskat resultat inte kommit ännu behöver du ha en tro på ditt val och en tillit till att det som ska ske kommer att ske. Det som både gör oss säkra och övertygade men också osäkra och veliga är våra tankar. Bestäm tankar som ökar ditt tålamod.

3 Påverka det som är möjligt. Tålamod utan att agera försätter inga berg. Tålamod är en perfekt beståndsdel och ett komplement till att få fantastisk effekt och välmående under tiden om det kompletteras med att agera och skapa möjligheter.

4 Vägen är målet. Det klassiska men ändå så viktiga är att när fokus kan vara på vägen, delstegen och processen istället för målet så blir tålamodet enklare att ha oavsett de yttre resultaten.
www.inspirera.nuSpa