Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Foto: från studien
Humör efter vad du äter
När man pratar hälsa och mat avser man så gott som alltid den fysiska hälsan. En ny studie har även hittat kopplingar till den mentala hälsan.

De senaste åren har forskare sökt samband mellan mat och sinnesstämning. I en artikel i Huffington post berättas om en studie som publicerades i BMC Medicine i början av 2017 ”A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression”.

I Sverige anger Folkhälsomyndigheten att 16% av personer mellan 16-84 år att de lider av ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är resultatet från 2016 vilket kan jämföras med 12% 2015. Kvinnor stod för det största andelen, likaså den yngsta åldersgruppen 16-29 år. Geografiskt sett leder Stockholms län, tätt följt av Örebro län. Det senare baseras på statistik från åren 2013-2016.

Ängslan, oro eller ångest är så pass vanligt inte bara i Sverige utan världen över, att det i Folkhälsomyndighetens statistik fick ett eget område. Det är högst normala känslor men kan om de ökar i intensitet och omfattning orsaka lidande. Totalt sett angav 36% att de har lätta eller svåra besvär, jämfört med 30% 2015.

Steget är nog ännu långt tills de som är under behandling skulle utfrågas om sina matvanor och kanske till och med få en diet på recept, men studien i BMC Medicine visar att kosten kan ha en inverkan.

Maten man vill ha mer av är grönsaker, frukt, fullkornsprodukter, omega-3-rik mat som fet fisk. Det finns tidigare studier som visar på att risken för depression och ångest minskar med en sådan diet. En västerländsk kost innehåller emellertid ofta en hel del produkter med snabba kolhydrater i som socker och vitt mjöl, maximalt processad mat och söta drycker. Denna grupp livsmedel kopplas samman med ökad risk för depression och ångest.

Det är långt kvar tills forskarna är framme vid något som skulle kunna bli till en ”kost-rekommendation på recept”, men studien som i början av året publicerades i BMC Medicine verkar vara den noggrannaste av sitt slag och tyder på att sambandet mellan kosten och den psykiska hälsan och ohälsan verkligen bör studeras vidare.

67 personer deltog i studien, samtliga led av medelsvår till allvarlig depression och åt en dålig kost. De åt bara lite frukt, grönsaker, magert protein och fiberrika produkter. De åt däremot mycket sötsaker, processat kött och saltrika snacks. Hälften av gruppen som kallades kontrollgrupp, ombads följa kostplanen som visas på bilden ovan och fick även kostrådgivning. Den andra halvan gick med i en stödgrupp men fick inga kostråd.

Den grupp som genomförde kostförändringen fick märkbara förbättringar vad gällde sin depression och ångest. De som gjorde störst kostförändringar drog också störst fördel vad gällde sitt inre välbefinnande. Vid slutet av studien var det så många som 32% av diet-gruppen som inte längre uppfyllde kriterierna för depression. Motsvarande siffra var 8% för kontrollgruppen.

Det man frågar sig nu bland forskarkåren är varför kosten påverkar den mentala hälsan och man är inne på uppsättningen bakterier i mag-tarmkanalen, inflammation, oxidativ stress och att hjärnans struktur och funktion ändrats.


Källa: http://www.huffingtonpost.com/... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/... https://www.folkhalsomyndigheten.se/...Spa