Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Grit - konsten att inte ge upp
Vem är framgångsrik och varför? Efter många års fokus på medfödd talang kommer nu ordet ”grit” som svar på den frågan. Det bästa av allt är att vi medvetet kan öka och utveckla denna förmåga.

Grit - konsten att inte ge upp är den svenska titeln på den amerikanska versionen av forskaren och författaren Angela Duckworths bok som blivit en bästsäljare i USA. Hon började som lärare men gick vidare till att utbilda sig till psykolog. Efter sina år i skolan fascinerades hon av frågan om vad som gör en människa framgångsrik i livet. Det behöver inte handla om att bli rikast eller bäst utan att ta studenten eller uppfylla sina högst personliga mål.

Efter att ha studerat sina elever under åren som lärare, kunde Duckworth konstatera att det inte alls var de smartaste eleverna med hänsyn till IQ som klarade sig bäst. Duckworth började ana att det var något annat - en drivkraft, jävlar anamma eller vad man nu vill kalla det som gör att man trots motgångar fortsätter mot sina långsiktiga mål. För det är långsiktighet det här handlar om, inte om hur många timmar man klarar att vara uppe ett dygn utan den kraft man kan frammana år efter år, som tar en genom djupa dalar och över okända marker mot de långsiktiga målen som betyder något.

Under sina forskningsstudier studerade hon barn, ungdomar, vuxna i olika situationer och miljöer. De fick svara på hennes frågeformulär och Duckworth försökte ställa svaren mot allt hon kunde tänka sig i form av bakgrund, uppväxt, popularitet, upplevd trygghet, utseende. Det visade sig att den kraften som hon kallar ”grit” är en förmåga som med mycket större sannolikhet än IQ och talang förutspår framgång längre fram.

Det blir ju intressant ur flera aspekter, dels hur vi kan bygga in det här i våra skolor så att barnen får med sig denna kunskap redan från början, dels hur den vuxna kan kultivera sin grit. För det ligger inbyggt i det hela att det aldrig är för sent att hitta sin grit att förbättra den. Enligt studier har hjärnan förmåga till nya kopplingar och därmed utveckling så länge vi lever.

I en kultur där mycket fokus läggs på medfödd talang blir naturligt följden att det skapar en passivitet. Antingen har man talang eller också inte. Men förmågan att lära sig lätt och fort behöver inte betyda att man gör något med denna, eftersom det också krävs en vilja till att lägga ner arbete på lång sikt. En kultur som istället bygger på att man med ansträngning över tid kan nå dit man vill leder å andra sidan till en annan livssyn som lägger ”ödet” i de egna händerna. Särskilt om denna förmåga dessutom går att utveckla.

Hur börjar man? Man börjar helt enkelt med att utveckla en passion för något. Det är inte så lätt, men det måste vara något som verkligen är viktigt för en. Sedan bryter man ner saker på detaljnivå så att man dagligen kan bli ett snäpp bättre på något. Den tredje ingrediensen är att samtidigt som man ska befinna sig på detaljnivå också ha det högre syftet eller målet i åtanke. Som den klassiska liknelsen om muraren som byggde en katedral.

Den sista beståndsdelen handlar om att komma ur föreställningen att hjärnan eller ens förmåga är statisk. Angela Duckworth kallar det att vara medveten om att man har ett ”growing mindset”. Det kan man göra genom att minnas något man tidigare lärt sig som man inte kunde från början. Vår hjärna är aldrig statisk, den är påverkbar och utvecklingsbar, om vi inte själva sätter en begränsning för vad den kan lära sig.

Boken finns att köpa bland annat i internetbokhandeln Adlibris.Källor: https://www.nytimes.com/... https://www.youtube.com/... https://www.youtube.com/... https://angeladuckworth.com/...Spa