Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Folkhälsan inte en enkel gåta
Studier som försöker finna svar på hur vi ska få “folket” att leva en hälsosammare livsstil ger spännande perspektiv. Nu kopplas en känsla av mening i livet ihop med en hälsosam livsstil.

Från ett folkhälsoperspektiv är det inte konstigt att forskare världen över letar efter nyckeln till människans motions-motivation. Enligt WHO dör idag fler av fetma än av svält, något som inte speglar TV-reklamen från hjälpföretagen direkt. BMI som stora viktmätningar fortfarande grundar sig på, må ha sina brister, men det är svårt att tro att så många svenskar har blivit elitidrottare under de senaste åren och lagt på sig så många kilo muskler motsvarande svenskens genomsnittliga viktökning – nästan hälften av Sveriges befolkning har enligt folkhälsoenkäten från 2014 övervikt eller fetma.

Att kilon läggs på för så många blir i slutändan ett gemensamt problem, eftersom riskerna för sjukdomar som diabetes-2, hjärt-kärlsjukdomar och cancer för att nämna några, ökar och därmed våra gemensamma kostnader för behandling. Personligen har jag svårt att se att beskattning av ohälsosam mat och någon form av subventionering av hälsosam mat kommer att leda till något större skillnad för svenskens midjemått. Mycket av den nyttiga maten i form av råvaror är redan billig, det är halvfabrikaten som är dyra. Vatten att dricka är nästan gratis att jämföra med läsk.

Det är därför inte konstigt att “det där” - den inre motivationen som gör att en människa kan lägga om sin livsstil till att tänka på vad hon eller han äter och röra sig mer - är något som söks likt en helig gral. Konsekvenserna av fetma blir ett gemensamt problem, men startpunkten för en förändring måste uppstå i varje människa.

Vikt är inte allt för hälsan, det är emellertid att röra på sig. Några forskare från University of Colorado Denver vände därför på frågeställningen och tog sig en närmare titt på vad som skilde människor som hade minimal fysisk aktivitet i sina liv, från dem som hade mer. De fastnade för att vända på stenen “att känna mening i livet” för att se om den kunde ha något att göra med viljan till fysisk aktivitet.

Studien som genomfördes var liten och under en mycket kort period. 104 personer svarade på en enkät och bar sedan under tre dagar en utrustning för att mäta fysisk aktivitet. Traditionellt brukar man låta testpersonerna svara på frågor om sina motionsvanor, men här valde man att låta en mätare ge bilden istället.

Resultaten visade att personerna som upplevde ett syfte i livet var mest fysiskt aktiva. Forskarna har dragit slutsatsen att ett syfte i livet gör det enklare att finna en anledning till att man ska vara fysiskt aktiv och alltså motivera aktivitet.

Även om studien var liten så lär den vara först av sitt slag att koppla samman meningsfullhet i livet med en hälsosam livsstil. Det skulle därmed finnas en anledning till regelbunden motion för att den kunde kopplas till “det där” som var viktigt i livet.

Att vända på perspektivet – att människor med en ohälsosam livsstil inte känner mening i livet, stämmer förmodligen inte. Att däremot koppla motion och matvanor till det som är viktigt i livet låter som en möjlig ingång till ett hälsosammare liv.

Är det exempelvis viktigt att vara en bra förälder så kan ökad fysisk aktivitet som leder till viktnedgång och en friskare insida vara väl så motiverande. Det kan leda till att man mer aktivt kan delta i lek och samvaro med sina barn och dessutom borga för att man för något gott vidare som bidrar till barnens goda hälsa nu och i framtiden.

Folkhälsan är vårt gemensamma problem, men det är till syvene och sist bara oss själva vi kan påverka. Har du svårt att finna motivation till något du vet att du måste för att må bättre, försök alltså koppla det till det viktiga du känner i livet.Spa