Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Exempel på systemfel bakom växande psykisk ohälsa
Under 2016 hade närmare två tredjedelar av Stockholm Stadsmissionens patienter haft en tidigare vårdkontakt genom till exempel psykiatrin eller vårdcentral. Medicin eller möjligen KBT hjälpte inte, så patienterna själva fick vända sig utanför systemet för att få riktig hjälp.

Stockholms Stadsmission driver två psykodynamiska terapimottagningar för ungdomar och unga vuxna, 16-26 år; Terapicenter för unga och Mottagningen för unga män. Under 2016 tog mottagningarna emot 240 patienter i veckan. För de som avslutade sina terapier under 2016 var genomsnittet 62 terapitimmar.

Regeringen presenterar i sin budget 2017 ett flertal nya satsningar för att motverka den psykiska ohälsan. Dessa satsningar är avsedda till att motverka den psykiska ohälsan, särskilt bland barn och unga.

– Sverige har inte råd att riskera att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Om varje individ som lider av psykisk ohälsa, får vara delaktig i sin vårdplanering, ha friheten att välja behandlingsform och att vården görs mer lättillgänglig – så kommer vi att kunna uppnå en god och jämlik psykisk hälsa i Sverige, säger Marika Markovits på Stockholm Stadsmission.

I den nationella strategin skulle följande kunna ingå:
• En utökad behandlingsgaranti som omfattar alla barn och unga upp till och med 25 år
• Ökad tillgänglighet av psykoterapi och möjlighet till val av terapiform
• Värnande av ungdomsmottagningarnas uppdrag att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa samt utreda möjligheten till utökat uppdrag avseende terapier.
Stockholm StadsmissionSpa