Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Ekologisk mat – inte så bra som vi vill tro?
Ekologisk mat kostar. Men vad är det vi får för pengarna? Mer näring och hälsa - eller är det enbart ett gott samvete vi betalar för?

När Dagens Nyheter i april jämförde priset på en kasse med ekologiska matvaror som köttfärs, tomatpuré, grönsaker och vetemjöl med konventionellt producerade varianter, blev priset 524 kronor i stället för 359 kronor.

Ett bra köp måhända om vi för de 166 kronorna får extra mycket näring, slipper få i oss kemiska bekämpningsmedel och samtidigt gör en god gärning för miljön. Men stämmer det? David P Richardson, specialist i nutrition och livsmedelsvetenskap och professor vid universiteten i Newcastle och Reading, Storbritannien:
– Det finns en allmän tro att ekologisk mat är bättre för hälsan, men denna tro har egentligen ingen vetenskaplig täckning.

Professor David P Richardson är bland annat ledamot i svenska kungliga skogs- och lantbruksakademien och har nyligen deltagit i en stor internationell konferens i Storbritannien där man tittat på den forskning som finns om hälsofördelar med ekologisk mat – slutsatser som snart utkommer i bokform.
– Förvånansvärt nog fann vi att det är mycket små skillnader, om några alls, i näringsvärdet när man jämför ekologiskt med konventionellt odlad mat.

I stället är det var grödorna växer, i vilken jordmån, hur mycket solljus de får och hur de förvaras efter att de har plockats som avgör näringsvärdet.
– Konventionellt odlade grödor innehåller mer pesticider från bekämpningsmedel, även om dessa halter är låga och inte ska utgöra någon risk för vår hälsa, men och andra sidan är det vanligare med mögel och svamp i ekologiska odlingar, säger professor David P Richardson.

Men även om gifthalterna vi får i oss via kemiska bekämpningsmedel är relativt små, bör vi ha i åtanke att vi samtidigt utsätts för avgaser, fabriksutsläpp, rökning, läkemedel, livsmedelstillsatser etcetera. Och ingen vet ännu vad cocktaileffekten av dessa ämnen kan komma att bli på längre sikt.

Att halten av fytokemikalier - färgpigmenten som ofta sitter i skalet och som skyddar grödorna mot kyla, torka, stark sol och vind – är högre i ekologiskt odlat har man kunnat se i flertalet jämförande studier, även om mängderna kan variera mycket från mätning till mätning. Fytokemikalierna fungerar som antioxidanter i kroppen och är viktiga för att förhindra nedbrytningen av celler som kan leda till olika sjukdomar och för tidigt åldrande. Så ju mörkare färg, desto nyttigare!

När det gäller ekologiskt kött och djurens välfärd, finns det enbart fördelar jämfört med konventionell produktion. Till de ekologiska livsmedlens fördel hör också att de innehåller betydligt färre tillsatser än annan mat.

De flesta livsmedelstillsatser är troligtvis harmlösa, åtminstone i kontroller där de har testats var för sig och i små mängder, men några har kunnat kopplas till exempelvis allergier och hyperaktivitet. Man kan dock ifrågasätta hur det kommer sig att vissa tillsatser är tillåtna i EU, men inte i USA eller i andra delar av världen, och vice versa.

Hur är det då med miljön? Inte heller här finns ett enkelt svar. Ekologiska odlingar innebär mindre andel bekämpningsmedel och konstgödsel i naturen vilket bland annat bidrar till renare vatten och bättre arbetsmiljö för lantarbetarna. Det gäller särskilt importerade varor från fattiga länder där lantarbetarna ofta saknar skyddsutrustning och kunskaper om hur de giftiga medlen ska hanteras.

En del länder använder dessutom bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige. Ökad andel ekologisk produktion kan också bidra till ökad artrikedom, markbördighet och kretslopp.

När det gäller energiåtgång och klimatpåverkan ser man inte några stora skillnader mellan ekologisk och konventionell produktion. Ekologiska skördar ger dock mindre avkastning, vilket bland annat innebär att mindre mängd kol binds i marken med mer koldioxid i atmosfären som resultat, alltså en nackdel.

Jordens yta räcker heller inte till att odla ekologiskt för alla och kan därför inte anses vara en hållbar global lösning i dagsläget. Att hitta bättre bekämpningsmedel, som är både effektiva och miljövänliga, blir en utmaning för forskarna.

Vill man tänka på miljön är första prioritet att låta bli att kasta mat. Det stora avfallet av fullt ätbar mat, som då har producerats helt i onödan, är en av våra största miljöbovar – fakta som alla är överens om.

KÖP DINA KOSTTILLSKOTT PÅ EKOBUTIKEN.SE: http://www.ekobutiken.se/...Spa