Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Demens à la Alzheimer
Alois Alzheimer obducerade en kvinna 1906 och upptäckte döda nervceller, trassel och plack av olika proteiner. Mer än hundra år senare finns det fortfarande ingen medicin som påverkar sjukdomen. Den vanligaste demenssjukdomen med cirka 100 000 fall i Sverige just nu.

Minnet och tidsuppfattningen drabbas och till slut kan en person med Alzheimer inte längre klara sig själv. Få under 50 år får sjukdomen som är klart relaterad till ålder och högt blodtryck.

Detta råkar sammanfalla med hjärt-kärlproblematik - stelare kärl som får mer och mer plack längs sina väggar. Blodet får det allt svårare att cirkulera och trycket måste öka för att få igenom flödet.

Wellnessguide föreslår ett annat perspektiv än den återvändsgränd som traditionell medicin, baserad på analys, reduktion och kemiska preparat. Nämligen vilka livsstilsfrågor och modern medicin som står bakom de människor som inte drabbas av stela blodkärl och plackbildning. Trots åldrande.

Wellnesspatrullen har under snart tio år testat metoder som motverkar denna plackbildning. Metoder vars resultat kan mätas i kroppen som "unga, plackfria blodkärl även i en stigande kronologisk ålder".
1177 VårdguidenSpa