Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


DEL 3. Har långtidsfasta hälsofördelar framför periodisk fasta?
Läs del 1 här: /Nyheter/har-langtidsfasta-halsofordelar-framfor-periodisk-fasta

I studien från 1912 (3) har en frisk man (171 cm, 60 kg) gått med på att under 31 dagar enbart leva på vatten och forskare har följt varje steg han har tagit.

Mannen har sovit i en kalorimeter och för varje dag har man noggrant journalfört vad som händer med mannen och hans kropp både kliniskt och under diverse tester och med olika undersökningar.

Mannen har fört dagbok och forskarteamet inklusive psykolog har antecknat hur de uppfattar mannen under de 31 dagarna; sinnesstämning, energinivå, rörelser, utseende etc.

Mannen går under de 31 dagarna utan mat ner 13 kilo. Han förlorar både fett- och muskelmassa och hjärta, lever och njurar krymper i storlek. Förutom storleken på hjärtat (som krympte 4,2 cm) blir hjärtljuden mindre distinkta under fastan, pulsvolymen försämras och pulshastigheten tillsammans med metabolismen sänks något. Han förlorar patella-, abdominal- och akillesreflexen, han känner sig tröttare både mentalt och fysiskt, och vad gäller humöret är han ofta nedstämd och mer irriterad än normalt, men enbart under perioder och han känner sig också glad och exalterad under fastan.

De stora problemen för mannen infinner sig istället dagarna efter fastans slut, då han får kramper i magen (trots att han börjar sitt ätande med mindre mängder), vilket försämrar också hans psykiska mående avsevärt och han får under ett par dagar hysteriska symtom vilka inkluderade skakningar, lätt feber, förhöjd puls och generell svaghet. De fysiologiska undersökningar som gjordes efter att mannen börjat äta igen visar att hjärtljuden redan efter två timmar var förbättrade. Storleken på levern var återställd efter tre dagar och vid nästa undersökning, som gjordes fem månader efter fastans slut, var allt som under fastan hade förändrats, nu normaliserat.

Trots att de båda studierna är extrema i sin karaktär, är slutsatserna att det männen utsatt sig för inte har påverkat deras hälsa negativt på lång sikt. Det torde betyda att vi kan avliva myten att långtidsfasta skulle vara skadlig för friska människor.

Så, åter till min inledande fråga om långtidsfastan har hälsofördelar framför den periodiska fastan. Då inga jämförande studier har gjorts sammanfattar jag här de slutsatser jag kommit fram till under arbetets gång.

Fördelen med långtidsfasta framför periodisk fasta verkar vara den rensande och renande effekten, som den förstnämnda fastan sägs ha. Några vetenskapliga studier som bevisar dessa effekter har jag i mitt sökande inte funnit, men principen förklaras vid att när kroppen gjort slut på allt lagrat glykogen och gått över till att enbart hämta energi från lagrat fett och ketoner, då börjar kroppen – i ett försök att spara på proteinerna – söka reda på allt annat som skulle kunna fungera som bränsle, och förbrukar detta. Det kan röra sig om virus, bakterier, slaggavfall i blodet, fibrösa svulster och degenerativa vävnader. Om så sker vid en fasta, är detta till fördel.

Under en korttidsfasta hinner kroppen inte gå in i en långvarig ketos (undantag för den som mellan fasteperioderna äter en kost extremt låg på kolhydrater och proteiner), vilket den gör under en längre tids fasta – med effekten att energi primärt hämtas från kroppens fett- och i viss mån även proteinlager. Under periodisk korttidsfasta (beroende på hur lång den är) uppnås dock ofta kortare och givetvis i sådana fall flera tillfällen med ketos, och fördelen är att metabolismen inte sänks under en kort tids fasta vilket den gör under en långtidsfasta (dock verkar det inte vara någon dramatisk sänkning av metabolismen det handlar om).

Den periodiska korttidsfastan verkar generellt ha bättre effekt på viktnedgång ur ett längre perspektiv, än vad långtidsfastan har, och muskelnedbrytningen är mindre. Vissa hävdar att just återställningen av vikten som många upplever perioden efter en långtidsfasta, bidragit till att denna form av fasta tappade i popularitet på 1990-talet (tillsammans med nedläggningen av hälsohemmen). Periodisk korttidsfasta är också betydligt enklare att utföra i vardagen än vad en långtidsfasta är, då det kan vara svårt att samtidigt fortsätta leva som vanligt och sköta arbete, hem och relationer. Dr Karl-Otto Aly rekommenderar att man inte arbetar under tiden man fastar, därav att man tog in på hälsohem, och säger också att det är viktigt med viss träning under en längre tids fasta, för att förlora så lite muskelmassa som möjligt.


3. Francis Gano Benedict, A study of prolonged fasting, Carnegie Institution of Washington, 1915: http://archive.org/...


KÖP DINA KOSTTILLSKOTT PÅ EKOBUTIKEN.SE: http://www.ekobutiken.se/...


Spa