Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Dans är kollektiv yoga
Många börjar känna återvändsgrändens bittra faktum i detta att maxa sig själva.

Ett annat sätt att uttrycka det är att säga att tiden behöver ett starkare jag, på riktigt. Ett räddhågset "jag" behöver många attribut att gömma sig bakom eller att spegla sig i. Ett tillitsfullt jag är mjukare, mer sårbart och ömsesidigt beroende jag. Ett jag som behöver andra och visar det.

Det finns olika former av dans. Många förknippar det med fest och alkohol. Här menar jag en öppen och fri dans utan partner. Alla på dansgolvet är min spegel och danspartner. "Fem rytmer" heter en form, "Open Floor" en annan.

Om nu yoga för individen till sin kropp och själ, så för dansen ut medvetandet kollektivt till alla som dansar. Yoga är självfokusering, den fria dansen är fokus på helheten.

I denna dansande helhet kan syftet med våra liv avteckna sig i alla relationer som uppstår i mötena på dansgolvet. Ett syfte som många kallar för frihet.

Genom att låta kropparna tala kommer vi förbi kulturella, språkliga och intellektuella hinder som uppstår om vi bara använder orden. Dansen, se det som spontan rörelse till musik, kan då föra oss in i livet på ett sätt vi inte trodde var möjligt!

Skicka och publicera en Wellnesstips 
Namn: 
Email: 
Både namn och email publiceras.
Rubrik: 
Text: 
Max 250 tecken.
Ordverifiering: 
Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.


Spa