Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!


Cykelavstånd bra för hälsan
Varje gång jag kommer till storstaden förvånas jag över hur många som verkar ta vägen till jobbet som en del i den dagliga motionen. Alltså inte bara i finkläderna utan faktiskt som ett riktigt träningspass som kräver både dusch och klädbyte.

När man bor på landsorten är det mer vanligt att man har kortare till jobbet, det kan rent av vara en anledning till att man bor där och inte som många andra i vår tid söka sig till våra storstadsregioner. Jag minns från min barndom när ett stort statligt verk skulle flytta till mina hemtrakter i Blekinge och tidningarna berättade hur ledningen satte ett minimun av en timmes pendling till jobbet (enkel resa) för sina anställda som skulle flytta ner från Stockholm. En timme! Vi lokalbor gapade! Ja, det hela berättades till och med på en del middagar som jag minns och var alltså något vi landsortsbor förundrades över. En timme och vi skulle vara halvvägs upp i Småland! Det var ett avstånd man åkte på semestern men absolut inte varje dag. För att ta sig till jobbet var fem minuter på cykel mer vanligt eller kanske 15 min till fots.

Tiderna har förändrats och nu har även landsortsborna ändrat sina mönster vad gäller var de bosätter sig i relation till arbetsplatsen. I mina trakter i nordöstra Skåne jobbar många i Köpenhamn för att ta ett exempel. Men pendlingen som ändå finns i så många människors vardag har i vår tid istället gjorts till en fördel av vissa, till två träningspass om dagen! För småbarnsföräldrar som kanske inte har möjlighet att dra iväg till gymmet om kvällarna kan vägen till och från jobbet på en cykel bli kvalitetstid som gör att resten av dagen, både på jobbet och tillsammans med familjen, blir så mycket bättre.

En forskningsstudie vid University of Glasgow som i april 2017 redovisades i BMJ borde dessutom glädja denna skara motionärer ännu mer. Drygt 260 000 personers svar från UK Biobank om pendlande till arbetet följdes under fem år. Alla nya fall av cancer, hjärtinfarkter och dödsfall kollades mot pendlande och resultaten var mer än 1 - 0 till de som valde att svettas på cykeln på vägen till arbetet.

Att använda cykeln som transportmedel till jobbet visade sig i studien kunna sänka risken att utveckla cancer och hjärtinfarkt med nästan hälften jämfört med en icke aktiv pendlare. Cyklisterna minskade risken till för tidig död med så mycket som 41%.

Naturligtvis medför andra transportsätt, som exempelvis att färdas till fots också hälsofördelar. Att gå sammankopplades med 27% lägre risk att utveckla hjärt-kärl-sjukdom, 36% lägre risk att dö i någon form av hjärtsjukdom, däremot påverkade inte promenerandet risken för cancer eller en för tidig död.

Anledningen till att hälsofördelarna var större för cyklisterna jämfört med den skara som gick till fots tror man har att göra med att cyklisterna täcker större avstånd och även tar sig fram med större intensitet än fotgängarna. I studien var den generella skillnaden att fotgängarna gick nästan en mil i veckan medan cyklisterna kom upp i närmare 5 mil per vecka. Cyklisterna var dessutom i bättre form.

Det hela är givetvis generellt över hela gruppen som i alla studier, men tillräckligt för att visa på att avstånd till jobbet kan vara en möjlighet om man tänker på sin hälsa. Om man har långt till jobbet kan man välja att cykla en del av sträckan.

Källor: http://www.gla.ac.uk/...Spa