Välbefinnande varje måndag Nyhetsbrev GRATIS
Ange din e-postadress:

Tyck gärna till om sidan! Skicka ett mail till oss. Klicka här!Akupressur
Akupressur är en österländsk behandlingsmetod som använts i många tusen år. I behandlingen använder man, till skillnad mot akupunktur, fingrar istället för nålar och trycker lugnt på kroppens akupunkter. Obalanser i kroppen kan korrigeras och kroppens självläkande förmåga stimuleras.

Akupunktur
Gammal kinsesisk terapimetod som behandlar sjukdom eller smärta genom att sätta nålar på olika energicentra på kroppen. Sjukdom och ohälsa anses uppstå genom obalans i kroppen och mellan Yin och Yang. Senare varianter är el-akupunktur där retningen förstärks genom att svagström går genom nålen, akupressur där retningen av punkterna sker med tryck istället för nålar, samt öronakupunktur där bara örat behandlas. (Samma logik som för zonterapi på foten där hela kroppen kan behandlas via ett enda organ.)

Coachning
Coachning innebär att genom utforskande och utmanande frågor vägleda individens inneboende förmåga till förändring.

Dans
Att röra kroppen till musik är en rolig väg till välbefinnande. Tänkandet trängs bort när kroppen får fritt utrymme att möta musiken. Afrikansk dans anses speciellt gynnsamt för hälsan då den stimulerar vår grundläggande energi som människa.

Ekologisk hudvård
Ekologiska hudvårdsprodukter är tillverkade av naturliga, ekologiska råvaror. Genom sitt naturliga innehåll av fettsyror, antioxidanter och vitaminer liksom andra aktiva ämnen stärks och skyddas huden. Råvarorna tas från förnyelsebara källor och utvinns genom metoder som inte skadar miljön.

Energimedicin
Den västerländska medicinen har missat livsenergins betydelse för läkning. Utbildningen till läkare baseras till stor del på anatomi genom att studera döda kroppar, men där finns inget energiflöde eller samspel med patienten. Det är ungefär som att försöka förstå en dator utan att beakta elektricitetens roll för att få den att fungera. Därför behöver energibegreppet integreras med medicinen – resultatet kallas energimedicin. Där utgår man från vad kroppen berättar genom sin olika symtom – istället för att bara döva dem med läkemedel.

Energimedicin
Skolmedicinen är helt suverän på att hjälpa oss människor överleva olyckor och allvarliga sjukdomar. Men kroniska och mer komplexa sjukdomssymptom hanteras inte fullt lika elegant. Sömn-, depressions- eller värktabletter blir ofta ordinationen till människor som blir beroende av läkemedel utan att bli friska.
Visa mer info 

Fotvård
Hela din kropp blir gladare om du sköter om dina fötter – håll dem mjuka, rena och torra så kan du gå långt! Många får självsprickor och andra besvär som tecken på att fötterna glömts bort.

Funktionsmedicin
Samlingsnamn för exempelvis Hormonanalyser, Mineralanalyser, Hälsoskanning, Frekvensmedicin, Zonterapi och Näringsterapi.

Homeopati
Inom homeopatin ses människan som en helhet. Människans mentala/själsliga tillstånd betraktas tillsammans med det psykiska och det fysiska tillståndet. Homeopatin bygger på att de kroppsliga symptomen endast är ett uttryck för kroppens försök till att bota sig själv. Homeopatin igångsätter och understödjer människans självläkande krafter med hjälp av homeopatiska läkemedel.

Hudvård
Huden behöver vårdas och skyddas på olika sätt. Många vill dessutom avstanna åldrandet och då är vi inne på medicinsk hudvård. Föryngring av huden intresserar forskare inom dermatologi och kosmetologi. Fokus ligger på produkter och behandlingar som kan stoppa de biologiska processer som bidrar till hudens åldrande och att minska de tecken på åldrande som redan finns.

Internet-psykiatri
Vårdguiden erbjuder självtest, vägledning och läkarkontakt via nätet. Internetbehandling innebär att få tillgång till psykologisk behandling via internet. Behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av textmaterial och övningar att göra på egen hand i din egen vardag.

Kiropraktik
En kiropraktor är specialiserad på att behandla besvär framför allt i ryggraden - och dess effekter på nervsystemet. Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av besvär i rörelseapparaten. Kiropraktik bygger på tre saker: 1 Att kroppen har en medfödd förmåga att anpassa sig. 2 Att kroppen kontrolleras och koordineras av hjärnan via nervsystemet. 3 Att funktionsstörningar kan orsaka obalans i nervsystemet med nedsatt kroppslig funktion som följd. Kiropraktorns uppgift är således att korrigera dessa funktionsstörningar för att återställa balansen i nervsystemet och därmed låta kroppen fungera optimalt.

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning (kognitivt perspektiv) och hur individen reagerar på miljön (beteendeperspektiv). Det antas vidare att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel så kan ett negativt tankeinnehåll “jag är värdelös” bidra till nedstämdhet, ledsenhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv.

Kostråd
En sund och mångsidig kost ger oss förutsättningar för ett gott liv. Kroppen behöver energi för att orka, proteiner för att byggas upp samt vitaminer och mineraler för att må bra. GI-metoden går emot tidigare synsätt, men har erövrat världen med sitt fokus på att minska på kolhydraterna och öka proteinintaget.

Massage
Massage kan beskrivas som en systematisk och rytmisk form av beröring. Behandlingen leder till att spända och ömmande muskler slappnar av eller stimuleras. När musklerna mjukas upp får man bättre rörlighet. Man kan må bra av massage bland annat om man har muskelspänningar och muskelvärk.

Meditation
Meditation betyder att ’komma till sitt centrum’. I västvärlden ses det ofta som en metod för avspänning och raka motsatsen mot stress. I Sverige är kristen meditation och olika österländska former vanligast. Kristen meditation kan sägas innebära att uppmärksamma vissa idéer och tankar, medan österländsk meditation innebär att bli helt närvarande. Att bli fullt närvarande är för en del skolor ett förberedande och nödvändigt steg inför den faktiska meditationen, vilken innebär just att uppmärksamma och träna i positiva tankar och förhållningssätt för att utveckla upplevelsen av helheten i livet.

Meditation
Meditation betyder att ’komma till sitt centrum’. I västvärlden ses det ofta som en metod för avspänning och raka motsatsen mot stress. I Sverige är kristen meditation och olika österländska former vanligast. Kristen meditation kan sägas innebära att uppmärksamma vissa idéer och tankar, medan österländsk meditation innebär att bli helt närvarande.

Motion
Kroppen är gjord för rörelse. Regelbunden motion förbättrar hälsan och minskar risken för sjukdomar. Motion gör dig glad!

Möten
Det pågår många olika typer av möten i en organisation. Arbets-, projekt- och beslutsmöten. Ibland satsas det på ett lite större event på en kursgård eller ett hotell. I många företag tillbringas hälften av arbetstiden i möten. Det personliga mötet i korridorer och vid kaffeautomaten avspeglar företagskulturen på gott och ont. Men få organisationer är inriktade på att utveckla sina möten, trots att det faktiskt är de som avgör resultatet i slutändan.
Visa mer info 

Naprapat
Genom att behandla både muskler och leder förebyggs och behandlas funktionsrubbningar och smärttillstånd i kroppen. Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer.

Parterapi
Parterapi handlar om att skapa en helande allians med två personer som har svårt för varandra. Det kan jämföras med bergsklättring - båda är förbundna med varandra. Om någon gör för snabba framsteg eller tar en annan riktning kan det leda till att båda faller. Framgångsrik parterapi inträffar när paret äntligen närmar sig och samtalar väl med varandra. Terapeuten ger då feedback, ställer förtydligande frågor och ber paret uppmärksamma vad som just hände.

Personlig utveckling
Exempel på områden för personlig utveckling är drömmar, motivation, självkänsla, personliga mål, stresshantering och tidsplanering. Personlig utveckling bygger alltid på de egna upplevda behoven och de egna drivkrafterna. Det kan inte tillföras utifrån, som en matsked fylld med kunskap. Men det finns övningar och verktyg som kan påverka din framtid i den riktning du själv vill. Med professionellt stöd kan du vägledas till att bli framgångsrik i ditt liv.
Visa mer info 

Pilates
Pilates är funktionell träning med fokus på att stärka upp och öka smidigheten runt kroppens alla leder. Detta gör man med träning på matta eller i pilatesmaskin. Man tränar pilates för att behålla eller få tillbaka en god hållning. Dålig hållning och gamla ovanor gör ofta att musklerna arbetar i onödan. När kroppens muskler samarbetar på bästa sätt kan man använda kroppen effektivt och skonsamt oavsett vad man gör. Övningarna utförs med noggrannhet, vilket leder till ökad kroppsmedvetenhet.

Psykologi
Ordet psykologi kommer från grekiskans ’psyché och ’logos’ och betyder läran om själen. Psykologin är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. En av Socialstyrelsen legitimerad psykolog har genomgått högskolans femåriga program för psykologer och har därefter genomfört ett års praktik med handledare.

Psykoterapi
En psykoterapeut ägnar sig yrkesmässigt åt psykoterapi efter att ha genomgått en utbildning som Socialstyrelsen har godkänt. Utbildningen till psykoterapeut bygger på att först ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet. Psykoterapeuter är experter på behandling av relations- och psykologiska problem med psykologiska metoder.

Qi gong
Qigong är det kinesiska samlingsnamnet för medvetna tekniker för att balansera och läka kropp, sinne och energi. All qigong innehåller dels den fysiska rörelsen, dels de tekniker som sker med sinnet och fyller den yttre rörelsen. Detta kallas i allmänhet yttre form och inre form. Den absolut enklaste översättningen av qigong är "energiövningar".

Retreat
Retreat skulle rakt upp och ned kunna översättas till reträtt – ett tillbakadragande från vardagens larm. Ordet används således av olika hälsoanläggningar där man tar emot gäster som behöver komma bort från vardagen och ta en "time-out" från stress och ett alltför hetsigt leverne. Från början var innebörden religiös och den kristna friden går alltjämnt att möta på olika platser. Generellt erbjuder en retreat tystnad, meditation och avspänning, rum för tankar, tro och längtan, och för att bara vara sig själv.

Samtalsterapi
Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem. Man bör skilja mellan psykoterapi och andra former av samtalsverksamheter. Psykoterapi utövas av legitimerade psykologer eller psykoterapeuter. Samtalsterapi utövas av personer som kan vara diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter.

Shiatsumassage
Shiatsumassage kommer från den Japanska traditionen och är baserad på samma filosofi som akupunktur. Under en bahandling trycker man på punkter, masserar, sträcker ut och håller olika kroppsdelar och balanserar chi-flödet i meridianer. Shiatsu görs oftast på golvet på en futon madrass och patienten behåller kläderna på.

Sjukgymnastik
Sjukgymnastik går ut på att träna upp rörelseförmågan och styrkan i kroppen med olika behandlingsmetoder. Om nacken, axlarna eller ryggen är stela eller gör ont, och det inte beror på något som ska behandlas på annat sätt, är sjukgymnastik välgörande. Då kan man få mindre ont och större rörlighet. Ibland är det inte lämpligt med sjukgymnastik, till exempel om man har vissa sjukdomar eller skador.

Spa
Kort och gott handlar spa om att medvetet ta hand om sig själv. En livsstil baserad på hälsosam föda, friskvård som innehåller träning och mental balansering, samt njutning som exempelvis ansikts- och kroppsvård. Spa betyder idag harmoni och balans i kropp och själ, inspiration, närvaro och positiva upplevelser. Tidigare handlade det mest om vatten. Många badade för att befrias från diverse sjukdomar. På 1700-talet hade kurorten sin storhetstid. En kurort skulle förr ligga vid vatten och helst ha egen källa. En av kurorterna var Spa sydost om Liège i Belgien, med berömda mineralvattenkällor. Men ordet ’spa’ lär också komma från latinets ”salus per aqua”; ’hälsa genom vatten’.

Yoga
Yoga betyder förening av kropp, tanke och själ; att lära känna sig själv och nå balans mellan kropp och själ. Det finns i dag ungefär 200 olika yogaformer och 50 miljoner registrerade utövare. Gemensamt för alla former är dock att nå balans genom koncentration, andning och kroppsövningar. Hatha Yoga är den mest kända yogaformen i Europa och kallas ofta för klassisk yoga. Ur denna kommer exempelvis Kundalini Yoga. Den i västvärlden så populära Poweryogan bygger på Ashtanga Vinyasa Yoga och förekommer på många gym.

Zonterapi
Med zonterapi menas vanligen en speciell massage av fötterna. När en störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är motsvarande område på fötterna mycket känsligt för tryck. Genom massage av dessa zoner kan den normala funktionen i organet eller problemområdet återställas. Zonterapin kan alltså användas både som behandling och för att lokalisera problemområden i kroppen. De olika zonerna behandlas i en viss ordning för att bästa resultat skall uppnås. Zonterapi används vid ett stort antal störningar, bl.a. huvudvärk, smärtor i rygg och leder, urinvägsbesvär och matsmältningsproblem.

Spa